SOSTE föreslår bildandet av en ny understödscentral för organisationsverksamhet


Etusivu / Uutiset / SOSTE föreslår bildandet av en ny understödscentral för organisationsverksamhet

Nyheten uppdaterades den 9 november 2021 klockan 15:24 genom att lägga till en länk till artikeln Organisationsaktiviteter Finanscenter (på finska).

SOSTE föreslår att organisationernas grundfinansiering flyttas till en ny understödscentral för organisationsverksamhet, som skulle bildas som en del av antingen justitieministeriet eller statsrådets kansli.

Beredningen, utdelningen och uppföljningen av de allmänna understöden, som organisationerna i nuläget får för sin allmännyttiga verksamhet av Veikkaus AB: s vinstmedel, skulle flyttas till en omfattande statsunderstödscentral. I framtiden skulle idrotts-, ungdoms-, vetenskaps-, konst- samt social- och hälsovårdsområdets föreningar och stiftelser höra till understödscentralens verksamhet.

”Vi tror att en gemensam understödscentral för organisationsverksamhet skulle effektivera statsunderstödsverksamhetens förvaltning samt förenhetliga understödspraxis”, berättar SOSTE: s generalsekreterare Vertti Kiukas.

Att flytta organisationernas basfinansiering till en ny parlamentariskt ledd understödscentral möjliggör en stabil, förutsägbar och autonomisk utveckling. Genom en gemensam understödscentral blir det också möjligt att samla ihop en informationsgrund och synlighet för finansierad verksamhet.

”Under de senaste åren har man fått oroväckande exempel från olika delar av världen, också från Europa, kring hur medborgarsamhället på olika sätt drivits till trångmål eller att verksamheten till och med förbjudits. En omfattande understödscentral skulle stärka en långsiktig utveckling av finländarnas medborgarsamhälle och ge en trygghet i eventuella ekonomiska cykliska fluktuationer eller politiska flöden”, påminner SOSTE: s styrelseordförande Eija Koivuranta.

”Organisationernas hjälparbete, som känner människors vardag, behöver fortgående trygghet över regeringsperioderna. En omfattande understödscentral möjliggör förvaltningsmässigt bättre sektoröverskridande hjälparbete”, fortsätter Eija Koivuranta.

I SOSTE: s förslag bevaras organisationernas projektfinansiering hos olika ministerier, så att ministerierna bland annat har möjlighet att snabbt reagera på aktuella samhälleliga situationer. På detta sätta agerade man exempelvis när SHM godkände extra understöd åt organisationerna för att förebygga coronans skadeverkningar.

Man gör upp linjedragningar kring framtiden för organisationernas finansiering i projektet ”Rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoitusmalli”, i vars parlamentariska uppföljningsgrupp SOSTE representeras av Eija Koivuranta.

Läs mer: Organisationsverksamhetens understödscentral, SOSTE:s förslag 4.11.2021 (på finska)

Läs mer: SOSTE artikeln Organisationsaktiviteter Finanscenter (på finska)

För mera information