SOSTE: Järjestöjen osaaminen käyttöön sote-palveluiden uudistamisessa koko Suomessa


Etusivu / Uutiset / SOSTE: Järjestöjen osaaminen käyttöön sote-palveluiden uudistamisessa koko Suomessa

SOSTE on tyytyväinen, että sote-uudistus etenee viimein ja yhä aikataulussaan. Uudistus on välttämätön, jotta sosiaali- ja terveyspalvelut olisivat yhdenvertaisesti kaikkien saatavilla.

Sote-järjestöissä on paljon osaamista ja asiantuntijuutta, jota on viisasta hyödyntää hyvinvointialueiden palveluiden kehittämisessä. Siksi on tärkeää, että hyvinvointialueet kuuntelevat ja kuulevat järjestöjä myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Esimerkiksi sote-keskuksissa järjestöt voivat tarjota vertaistukea ja matalan kynnyksen apua tai sote-ammattilaiset voivat ohjata ihmisiä muualle järjestöjen avun ja tuen piiriin.

Järjestöille on tärkeää, että mahdollisuus palveluiden monituottajuuteen on edelleen olemassa. Tulevaisuudessa riippuu paljon hyvinvointialueesta, miten järjestöjen osaaminen tunnistetaan ja miten sitä hyödynnetään.

“Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjille on olennaista se, että palveluihin pääsee kohtuullisessa ajassa ja että palvelut ovat laadukkaita. Palveluiden tuottamisessa on siten hyödynnettävä kaikki käytettävissä oleva osaaminen ja resurssit, jotta sote-uudistuksen tavoitteet saavutetaan”, toteaa SOSTEn johtaja Anne Knaapi.

Palveluiden hankinnoissa painotettava laatua ja vaikuttavuutta

SOSTE pitää tärkeänä, että uudet hyvinvointialueet tuntevat alueensa palveluntuottajat. Hyvinvointialueilla on oltava riittävästi hankintaosaamista ja kilpailutukset on toteutettava niin, että myös järjestöt voivat osallistua niihin. Hankintojen kilpailuttaminen ei saa olla vain säästökeino, vaan hankinnoissa tulee painottaa laatua ja pitkän tähtäimen vaikuttavuutta.

Järjestöjen osaaminen käyttöön mahdollisimman tehokkaasti

Järjestöjen palvelutuotannolle leimallista on erikoistuminen tiettyjen, usein vaativaa huolenpitoa tai erityistä osaamista edellyttävien, asiakasryhmien palveluihin.

”Toimeenpano ratkaisee, ja järjestöt ovat valmiina toivottavasti tiivistyvään yhteistyöhön. Kunnissa ja hyvinvointialueilla siirrytään nyt vapaaehtoisesta valmistelusta lakipohjaiseen toimeenpanovaiheeseen. Järjestöt on otettava mahdollisimman tiiviisti mukaan tähän toimeenpanotyöhön”, vaatii SOSTEn johtaja Anne Knaapi.

SOSTEn näkökulmasta on tärkeää, että pitkään valmisteltu sote-uudistus viimeinkin etenee. Uudistuksen toimeenpanoa on seurattava huolellisesti ja lainsäädäntöön tehtävä tarvittaessa korjauksia.

Lisätietoja