SOSTE Selvitti: Yksityisiä palveluja tuottavien järjestöjen määrä vähentynyt


Etusivu / Uutiset / SOSTE Selvitti: Yksityisiä palveluja tuottavien järjestöjen määrä vähentynyt

SOSTEn tuoreen selvityksen mukaan Suomessa oli joulukuussa 2022 yhteensä 835 järjestömuotoista sosiaali-, varhaiskasvatus- ja terveyspalvelujen tuottajaa. Järjestömuotoisiksi toimijoiksi lasketaan tässä rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt, jotka tuottavat palvelua itse eivätkä esimerkiksi omistamansa osakeyhtiön kautta. SOSTE selvitti asiaa Valviran ylläpitämästä Valveri-rekisteristä. 

Sosiaali- ja varhaiskasvatuspalveluja tuotti 755 järjestöä ja terveyspalveluja 182 järjestöä. Yhteensä 102 järjestöllä oli sekä sosiaali- ja varhaiskasvatus-, että terveyspalveluja. Järjestömuotoisten tuottajien osuus kaikista yksityisten sosiaali- ja varhaiskasvatuspalvelujen tuottajista oli 16 prosenttia ja terveyspalvelujen tuottajista kolme prosenttia. 

Järjestömuotoisten palveluntuottajien määrä vähentynyt, yritysmuotoisten lisääntynyt 

Yksityisten sosiaali-, varhaiskasvatus- ja terveyspalvelujen tuottajien määrä on kasvussa, mutta se selittyy yritysmuotoisen tuotannon lisääntymisellä.  Järjestömuotoisten palveluntuottajien kokonaismäärä on vähentynyt jonkin verran vuodesta 2015. Sosiaali- ja varhaiskasvatuspalveluissa se on supistunut 76:lla (8 prosenttia) ja terveyspalveluissa 25:lla (12 prosenttia).  

Selvä enemmistö yksityisistä palveluntuottajista on yritysmuotoisia. Yritysten osuus yksityisten sosiaali- ja varhaiskasvatuspalvelujen tuottajista vuoden 2022 lopulla oli 84 prosenttia ja terveyspalvelujen tuottajista 97 prosenttia. Pelkästään vuodesta 2020 yritysmuotoisten tuottajien määrä on lisääntynyt sosiaali- ja varhaiskasvatuspalveluissa 350:lla ja terveyspalveluissa 650:lla.  

Vuonna 2022 Suomessa oli 835 järjestömuotoista sosiaali-, varhaiskasvatus- ja terveyspalveluiden tuottajaa.

Järjestöillä edelleen vahva asema monissa palveluissa 

”Vaikka yritysten määrä palveluntuottajien joukossa on kasvanut koko 2000-luvun, monissa palveluissa järjestöjen osuus on säilynyt merkittävänä”, kertoo selvityksen tehnyt tutkija Juha Peltosalmi.  

Päivätoiminta oli tuottajien ja niiden toimintayksiköiden kokonaismäärällä mitaten suurin järjestömuotoisten sosiaali- ja varhaiskasvatuspalvelujen ryhmä. Siihen sisältyviä palveluja tuotti vuoden 2022 joulukuussa yhteensä 255 järjestöä 437 toimintayksikössä. Järjestömuotoisten tuottajien osuus oli lähes puolet (42 %) kaikista yksityisistä päivätoimintapalvelujen tuottajista.  

Järjestöjen osuus eri päivätoimintamuotojen tuottajista oli erityisen suuri kuntouttavassa työtoiminnassa (90 %) sekä päihdekuntoutujien päivä- ja palvelukeskuksissa (85 %). 

Vuodesta 2015 järjestömuotoisten tuottajien määrä on kasvanut päivätoimintapalveluissa runsaalla kolmanneksella (37 %).  

Terveyspalveluissa järjestömuotoisten tuottajien osuus kaikista yksityisistä palveluntuottajista oli selvästi suurin (36 %) kuntoutuslaitostoiminnassa.  

Palvelutuotantoa syvemmin tarkastelevaa virallista tilastotietoa tarvittaisiin   

SOSTEn selvityksen tarjoamat numerotiedot antavat hyvän kuvan siitä, kuinka moni järjestö, yritys tai muu yksityinen toimija tuottaa Valviran rekisterin mukaan tarkasteltuja ilmoituksen- ja luvanvaraisia palveluja.

”Selvityksen puute on kuitenkin se, että siinä käytetyn lähdeaineiston tarjoamat pelkät tuottajien lukumäärätiedot eivät anna välineitä suoraan arvioida järjestöjen eri palvelumuotojen todellista volyymia ja merkitystä suhteessa julkisen sektorin ja yritysten tuottamiin palveluihin. Sitä varten tarvittaisiin palvelujen asiakas- ja suoritemääriä koskevia tietoja sekä niitä kokoavia virallisia tilastoja”, Peltosalmi toteaa.