SOSTE vie sote-järjestöjen näkemyksiä Lääkkeiden arviointitoiminnan uudistamista valmistelevaan työryhmään ja Apteekkitoiminnan uudistamisen seurantaryhmään


Etusivu / Uutiset / SOSTE vie sote-järjestöjen näkemyksiä Lääkkeiden arviointitoiminnan uudistamista valmistelevaan työryhmään ja Apteekkitoiminnan uudistamisen seurantaryhmään

STM on asettanut uudet työryhmät valmistelemaan niiden hallitusohjelmakirjausten toteutusta, jotka koskevat lääkkeiden arviointitoimintaa sekä apteekkitalouden ja apteekkisääntelyn uudistamista. Työryhmiä koordinoi STM:ssä johtava asiantuntija Lauri Pelkonen.

SOSTElla on edustus kahdessa ryhmässä. 

Lääkkeiden arviointitoiminnan uudistamista valmisteleva työryhmä

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus lääkkeiden arviointi- ja päätöksentekojärjestelmästä siten, että yhtenäistetään ja uudistetaan avohoidon ja laitoshoidon osalta lääkkeiden käyttöönottoon liittyvät arviointiprosessit ja -kriteerit, jotta ne olisivat yhtenäiset riippumatta lääkkeen annostelumuodosta. Samalla työryhmä tekee ehdotuksen sairausvakuutuksen lääkekorvausjärjestelmän ehdollista korvattavuutta koskevan sääntelyn kehittämistarpeista. Valmistelutyö tulee yhteensovittaa liittyvän terveydenhuollon menetelmien arviointia koskevan selvityshankkeen kanssa. 

SOSTEn edustajat tässä ryhmässä ovat jäsen toiminnanjohtaja Jenni Tamminen-Sirkiä, Suomen Syöpäpotilaista ja varajäsen erityisasiantuntija Kaarina Tamminiemi SOSTEsta. 

Työryhmän toimikausi on 13.5.2024–30.9.2025. 

Apteekkitalouden kokonaisuudistusta sekä apteekkisääntelyn uudistamista valmisteleva työryhmä 

Apteekkitalouden kokonaisuudistuksen tavoitteena on nykyistä kustannustehokkaamman lääkkeiden vähittäisjakelujärjestelmän järjestäminen Suomessa. Uudistuksella tavoitellaan 30 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä julkiseen talouteen. Uudistuksella ei ole tarkoitus kasvattaa asiakkaiden maksurasitetta. 

STM on asettanut apteekkitalouden kokonaisuudistusta sekä apteekkisääntelyn kehittämistä valmistelevan työryhmän apteekkitoimintaa koskevien hallitusohjelmakirjausten toteuttamiseksi sekä hankkeen seurantaryhmän. Apteekkitoiminnan uudistamisen seurantaryhmässä SOSTEn edustajia ovat jäsen erityisasiantuntija Kaarina Tamminiemi SOSTEsta ja varaedustaja toiminnanjohtaja Anu Uhtio Suomen Reumaliitosta. 

Työryhmän toimikausi on 13.5.-31.12.2025. 

Muita lääkkeisiin liittyviä työryhmiä 

Molemmat työryhmät ovat osa Lääkkeet ja apteekkitalous -hanketta, jonka parissa toteutetaan lääkkeisiin ja apteekkeihin liittyviä hallitusohjelmakirjauksia. Hankkeeseen on jo aiemmin perustettu työryhmä, joka valmistelee joidenkin itsehoitolääkkeiden myynnin laajentamista apteekkien ulkopuolelle. Tässä työryhmässä SOSTEa edustaa asiantuntijalääkäri Kati Myllymäki. Lisäksi Biologisten lääkkeiden apteekkivaihtoa valmistelevassa ryhmässä SOSTEa edustaa sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Laura Tuominen-Lozic Diabetesliitosta. Näiden työryhmien toimikaudet ovat päättymässä tämän vuoden aikana.