SOSTEn eduskuntavaalitavoitteet: Luottamuksella ja yhdenvertaisuudella kohti kestävää kasvua


Etusivu / Uutiset / SOSTEn eduskuntavaalitavoitteet: Luottamuksella ja yhdenvertaisuudella kohti kestävää kasvua

SOSTEn vaalitavoitteet on julkaistu. Niissä korostuvat hyvinvointitalous: investoinnit sosiaaliturvaan, talouskasvun rakentaminen kaikkien työllisyyttä parantamalla, asiakasmaksujen kohtuullisuus sekä ilmastotoimien sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Keskeistä on myös järjestöjen autonomian ja toimintaedellytysten turvaaminen kansakunnan resilienssin vahvistamiseksi. Kansanterveyttä SOSTE ehdottaa edistettävän ottamalla käyttöön terveellisiin ruokavalintoihin kannustavan terveysveron.

Lue lisää: SOSTEn eduskuntavaalit 2023 -sivut

Järjestöjen tuesta ja avusta on pidettävä kiinni

Demokratian ja avoimen yhteiskunnan perusta on riippumaton ja aktiivinen kansalaisyhteiskunta, joka tukee ihmisoikeuksien toteutumista. Koronakriisin jäljiltä ihmisillä on hoito- ja palveluvelan lisäksi myös sosiaalista velkaa.

“Sote-järjestöjen merkitys niin palveluiden tarjoamisessa kuin yhteisöllisyyden ja erilaisen tuen tarjoajina on ollut ja tulee olemaan merkittävä myös jatkossa. SOSTE korostaakin, että ensi vaalikaudella järjestöjen valtionavustusten taso on turvattava pitämällä kiinni tähän liittyvästä parlamentaarisesta sovusta”, kertoo SOSTEn yhteiskuntasuhdepäällikkö Ulla Kiuru.

Kasvua rakennetaan investoimalla kaikkien työllisyyteen

Työ ei ole vain toimeentulon lähde, vaan myös osallisuutta ja hyvinvointia. Korkea työllisyysaste on hyvinvointivaltion edellytys. Pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset ja tällä hetkellä työkyvyttömät ihmiset ovat merkittävä joukko, joka nyt jää monella tavalla työelämän ulkopuolelle.

“Pienikin parannus tämän joukon työllisyydessä nostaisi työllisyysastetta merkittävästi. Työsopimuslainsäädäntöä on uudistettava siten, että osa-aikatyön tarjoaminen osatyökykyisille on nykyistä helpompaa. Tärkeää on myös saada toteutettua terapiatakuu työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseksi”, korostaa Kiuru.

Heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseen tarvitaan myös uusi tukimalli, jolla järjestöt pystyvät jatkossakin työllistämään ja samalla tarjoamaan vahvan yksilöllisen tuen.

Investoinnit sosiaaliturvaan ovat investointeja hyvinvointiin

Taloutta ei saa tasapainottaa heikoimmilta ja köyhimmiltä leikkaamalla vaan investoimalla ihmisten työ- ja toimintakykyyn. Jo tällä hetkellä Suomessa elää köyhyys- tai syrjäytymisriskissä lähes 900 000 ihmistä eli 16 prosenttia väestöstä (2019). Ruuan, bensan ja sähkön hinnan nousu koettelevat erityisesti pienituloisia.

“Vaalitavoitteissamme korostamme, että perusturvan tasoa on korotettava asteittain kohti viitebudjettien määrittelemää kohtuullisen minimin tasoa, samalla vähentäen toimeentulotuen tarvetta. Myös etuusjärjestelmää on muokattava selkeämmäksi ja sujuvaksi ottamalla käyttöön etuusehdotus”, toteaa Kiuru.

Lisätietoja antaa SOSTEn yhteiskuntasuhdepäällikkö Ulla Kiuru.

[button class=”” text=”Eduskuntavaalit 2023″ url=”https://www.soste.fi/eduskuntavaalit/” ]