SOSTEn kymmenvuotisjuhlissa välittyi ilo ja jälleennäkemisen riemu


Etusivu / Uutiset / SOSTEn kymmenvuotisjuhlissa välittyi ilo ja jälleennäkemisen riemu

SOSTE juhlisti kymmenvuotista taivaltaan iloisissa, mutta samalla myös arvokkaissa tunnelmissa Helsingin Musiikkitalolla. Paikalle oli kokoontunut parisen sataa järjestöjen ja keskeisten sidosryhmien edustajaa ja päättäjää sekä SOSTEn omaa väkeä. Päällimmäisenä tunnelmana välittyi ihmisten ilo ja riemu kohdata toisensa pitkien koronavuosien jälkeen.

Juhlissa kuultiin erilaisia tervehdyksiä ja puheenvuoroja jazztrio TRIn musisoinnin lomassa sekä ennen kaikkea vaihdettiin kuulumisia. Puheenvuoroissa korostui SOSTEn merkitys sote-järjestöjen äänenä ja puolustajana sekä hyvä ja rakentava yhteistyö eri sidosryhmien ja päättäjien kanssa.

SOSTEn valtuuston puheenjohtaja, arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen

Avaussanat kymmenvuotisjuhliin toi SOSTEn valtuuston puheenjohtaja, arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen.

Mäkisen mukaan SOSTE on olemassa, koska kansalaisjärjestöt ovat katsoneet tarvitsevansa yhteistä tukea, kuten koulutusta ja asiantuntijatukea maailmassa, joka on käynyt yhä monimutkaisemmaksi.

Lue lisää: Yhdessä tehty hyvä elämä kaikille!

Valtiovallan tervehdyksen juhliin toi kuntaministeri Sirpa Paatero. Paatero korosti, että Suomen hallituksen ja SOSTEn tavoitteissa on paljon samaa: Pohjoismainen hyvinvointimalli perustuu vahvaan valtioon ja vahvaan kansalaisyhteiskuntaan. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen autonomisten toimintaedellytysten turvaaminen tukee näitä tavoitteita. Ministerin mukaan SOSTE on nopeasti vakiinnuttanut paikkansa toisaalta taustaorganisaationa, vahvana vaikuttajana ja yhteiskunnallisen keskustelun voimavarana.

Ministeri toi puheenvuorossaan esille merkittäviä hallituksen uudistuksia, jotka koskettavat myös SOSTEa ja sote-järjestökenttää.

Yksi näistä on uusi rahoitusmalli, jonka tavoitteena on turvata rahapelien tuotolla toimineille avustuksensaajille ennustettava, vakaa ja edunsaajien autonomian turvaava riittävä rahoitus. Linjauksilla on vahva parlamentaarinen tuki.

Ministeri Paateron puheenvuorossa korostui myös demokratian ja kansalaisten osallisuuden lisäämisen merkitys.

”On tärkeää, että yhteiskunnassa kaikilla on aidosti mahdollisuus saada äänensä kuuluviin – niin kansalaisilla kuin kansalaisjärjestöillä. Tarvitaan laaja valikoima erilaisia tapoja, joilla mahdollistetaan osallistuminen yhteiskunnalliseen keskusteluun myös matalalla kynnyksellä”.

Kuntaministeri Sirpa Paatero.

Paateron mukaan juuri tästä syystä valtiovarainministeriössä on kehitetty kansallisten dialogien toimintamalli, jolla halutaan kehittää kansalaisten, yhteisöjen ja viranomaisten välistä vuoropuhelua.

SOSTE kiittää kaikkia vieraita, puhujia, musiikista vastannutta jazztrio TRI:tä sekä tilaisuuden mainiota juontajaa Peter Nymania ikimuistoisista juhlista. Tästä on hyvä lähteä kohti seuraavaa vuosikymmentä.

Kuvat: SOSTE/Mira-Veera Auer