SOSTEn selvitys: Yrityksissä potentiaalia heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseen


Etusivu / Uutiset / SOSTEn selvitys: Yrityksissä potentiaalia heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseen

SOSTE selvitti yritysten näkemyksiä välityömarkkinoista sekä heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistämisestä. Tutkimus keräsi yrityksiltä rehellisiä ja tarkkaan pohdittuja vastauksia. Tulosten avulla on mahdollista parantaa heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työmahdollisuuksia, yritysten suhdetta välityömarkkinoihin ja jopa työllisyystilannetta. Tutkimus osoittautui hyväksi keinoksi kuulla yritysten ääntä.

Kyselytutkimuksesta kävi ilmi, että monet yritykset eivät tunne välityömarkkinoita erityisen hyvin.

“Ei ole yleistä tietoa siitä, mitä keinoja ja toimijoita välityömarkkinoilla on. Ylipäätään siitä mitä tukea työllistämiseen on saatavilla. Eri keinojen hyödyntäminen tuntuu byrokraattiselta ja epäselvältä. Välityömarkkinoiden tärkeä yhteiskunnallinen ja osallisuutta luova merkitys sen sijaan tiedostetaan. Yritykset kokivat, että erityisesti nuoret ja työnhakijat, joilla oli puutteita koulutuksessa, voisivat hyötyä välityömarkkinoista”, kertoo SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen.

Lue lisää: Mitä tarkoittaa välityömarkkinat?

Yritysten liikevaihdon koko loi vaihtelevuutta erilaisissa palkkaamiseen liittyvissä asenteissa ja mahdollisuuksissa; mitä suurempi yritys, sitä paremmat mahdollisuudet osatyökykyisten ja muiden heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien palkkaamiseen usein oli. Suuremmilla yrityksillä oli itse työllistämisestä enemmän kokemuksia. Pienempien yritysten vastauksista tuli ilmi taloudellisen tilanteen kireys ja siitä johtuva harkinnallinen tarkkuus työntekijöiden palkkaamisen suhteen. Joillain yrityksillä ei välttämättä edes ole työtä, joka ei vaatisi tietynlaista spesifiä koulutusta.

Tutkimuksen mukaan heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien palkkaamisesta ollaan yleisesti kiinnostuneita, mutta epävarmoja. Peräti 61 % vastaajista koki, ettei työllistäminen ollut tällä hetkellä mahdollista.

“Tämä on merkittävä määrä. Se, että kohderyhmään kuuluvat suuressa määrin työllistyisivät yrityksiin ei nyt ole realistista. Työllistämisen haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan nykyistä vahvempia toimia”, toteaa SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas.

Kyselyssä tutkittiinkin myös sitä, minkälaiset asiat vaikuttaisivat siihen, että yritykset kiinnostuisivat ottamaan töihin heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevan henkilön. Yritykset toivoivat byrokratian karsimista, palkkatukea ja siihen liittyvien prosessien selkeyttämistä. Yritysten mukaan olisi myös tärkeää, että työntekijästä saisi tarpeeksi oleellista tietoa. Työllistämisen kustannusriskiä pidettiin ratkaisevana. Riskien keventämisen tärkeimmiksi keinoiksi nousivat työkyvyttömyysaikojen kustannuksien korvaaminen kokonaan työnantajalle sekä työsuhteen päättämisen helpottaminen.

Selvityksen tärkein johtopäätös on, että yrityksissä on potentiaalia uusien työmahdollisuuksien luomiseen, mikäli järjestelmä toimii, informaatio liikkuu ja byrokraattiset prosessit ovat selkeämpiä.

SOSTE toteutti työllistämiseen liittyvän selvityksen välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän kanssa. Tutkimus toteutettiin valtakunnallisena sähköisenä kyselynä sekä kyselyä täydentävinä puhelinhaastatteluina tammi-helmikuussa 2022. Tutkimuksen teknisestä toteutuksesta vastasi Innolink. Tutkimuksen kohderyhmänä oli yritysten ylin johto tai henkilöstöjohto. Tutkimukseen saatiin 654 vastausta.

Lisätietoja antaa SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen.

Lue selvitys kokonaisuudessaan: SOSTEn selvitys: Yrityksissä on potentiaalia heikoimmassa
työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseen (pdf).

Päivitetty 7.6.2022 klo 14.15: lisätty linkki Mitä tarkoittaa välityömarkkinat?