SOSTEs nya nordiska samarbete


Etusivu / Uutiset / SOSTEs nya nordiska samarbete

SOSTE har inlett nordiskt samarbete med Socialforum i Sverige och FriSe i Danmark. Socialforum i Sverige är en takorganisation för idéburna organisationer med social inriktning. FriSe i Danmark är ett samarbetsforum för frivillig- och självhjälpsorganisationer. Våra verksamheter liknar varandras mycket och vi är övertygade om att vi har mycket att lära av varandra samt kan hitta sätt att stöda varandra. Samarbetet inleds med en bloggserie där SOSTE och Socialforum är först i tur. Läs mer om Socialforums sakkunniga Heidi Sandbergs blogginlägg om civilsamhället i Sverige och SOSTES sakkunniga Maria Helsing-Johanssons blogginlägg om medborgarsamhället i Finland.