Sote-järjestöjen ehdotuksia Kelan toiminnan kehittämiseksi


Etusivu / Uutiset / Sote-järjestöjen ehdotuksia Kelan toiminnan kehittämiseksi

SOSTE keräsi loppuvuonna 2021 jäsenverkostojensa kautta ehdotuksia Kelan toiminnan kehittämiseksi. Ehdotuksista on keskusteltu Kelan johdon kanssa.

Koonti sisältää esimerkiksi ehdotuksia hakemusten ja päätösten kehittämiseksi. Käytettävää kieltä olisi edelleen tarpeen yksinkertaistaa. Päätösten perusteita olisi avattava enemmän. Kun asiakkaan tilanne on vakiintunut, tulisi tehdä pitkiä tai toistaiseksi voimassa olevia päätöksiä.

Vammaisetuuksissa valmistelu- ja ratkaisutoiminnan keskittäminen parantaisi asiakkaiden oikeusturvaa ja yhdenvertaisuutta. Myös vankien kohdalla keskitetty erityisosaaminen Kelassa helpottaisi ja yhdenvertaistaisi heidän tilannettaan.

Lisää yksilöllistä kokonaisharkintaa sekä neuvontaa ja ohjausta

Kelan soveltamisohjeissa eri etuuksien osalta korostetaan yksilöllistä kokonaisharkintaa ja päätöksiä asiakkaiden eduksi. Tämän tulisi vahvemmin näkyä käytännön työssä. Päätöksissä tulisi huomioida ennaltaehkäisy ja pitkäaikaiset vaikutukset asiakkaan hyvinvointiin.

Neuvontaa ja tiedottamista etuuksista ja palveluista tulisi tehdä tiiviimmin yhteistyössä sosiaalityön kanssa. Kaikkien asiakkaiden, joilla on runsaasti palvelutarvetta, tulisi saada nimetty omatyöntekijä, joka ottaa kokonaisvastuun hänen asioistaan.

Digiosattomuus olisi huomioitava paremmin. Esimerkiksi hakemusten vastaanottoa suullisesti puhelimitse tulisi hyödyntää enemmän. Ihmisillä, joilla tuen tarve on suurempi ja digitaitoja vaativan sähköisen asiointipalvelun käyttö haastavaa, tämä mahdollisuus edesauttaisi etuuksien hakemista ja keventäisi hakuprosessia.

Kokemusasiantuntijoiden osaaminen käyttöön

Kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä tulisi hyödyntää enemmän muun muassa hakemusten täyttämisen neuvonnassa sekä uusien toimintatapojen, ohjeiden, kurssien, kuntoutusten ja palvelujen suunnittelussa.

Korona-aikana tehtyjä väliaikaisia käytäntöjä toimeentulotuen myöntämisen sujuvoittamiseksi tulisi muuttaa pysyviksi. Vastaavia muutoksia tulisi selvittää myös muiden etuuksien käsittelyssä.

Asumistuen käsittelyaikoja olisi lyhennettävä. Tukea olisi myönnettävä myös kesken kuukautta alkavaan vuokrasopimukseen. Vuokran kohtuullistamisen käytäntöjä olisi kehitettävä.

SOSTEn kehitysehdotukset pähkinänkuoressa

 1. Hakemusten ja päätösten kehittäminen
 2. Etuuspäätökset pidemmiksi silloin kun ihmisen tilanne on vakiintunut
 3. Valmistelu- ja ratkaisutoiminnan keskittäminen
 4. Yksilöllisen kokonaisharkinnan vahvistaminen
 5. Neuvonnan tehostaminen ja saavutettava viestintä
 6. Riittävästi henkilökohtaista palvelua ja digiosattomuuden huomiointia
 7. Sähköisten kanavien kehittäminen
 8. Kokemustoimijoiden osaamisen hyödyntäminen
 9. Kuntoutukseen liittyvä kehittäminen
 10. Alle 16-vuotiaan vammaistuki nepsy-lapselle
 11. Toimeentulotuen myöntämisen kehittäminen
 12. Terveydenhuollon matkojen korvausten hakemisen yksinkertaistaminen
 13. Hyvien käytäntöjen jakaminen asunnottomuuden ehkäisystä
 14. Asumisen tukemisen prosessien kehittäminen

 

[button class=”” text=”Katso Kelan toiminnan kehittämisehdotukset kokonaisuudessaan (pdf)” url=”https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2022/05/SOSTEn-Kela-kysely-koonti-ehdotuksista-paivitetty-kaikki-vastaukset-10-05-2022.pdf” ]

Päivitys 21.4.2022: Kela on myös vastannut kysymyksiin, katso, mitä KELA vastasi: Sote-järjestöiltä useita kehittämisehdotuksia Kelan toimintaan – näin Kela vastasi.

Päivitys 10.5.2022: Napin pdf-tiedosto vaihdettu sellaiseksi, joka sisältää Kelan kaikki vastaukset, myös kuntoutusta koskevat.