Työ vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen parantamiseksi käynnistyy

Kaksi penkkiä, joilla on varattu-tekstillä tulostettu a4-paperi

Etusivu / Uutiset / Työ vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen parantamiseksi käynnistyy

Petteri Orpon hallitusohjelmassa on useita kirjauksia, joilla vahvistetaan erityisryhmien, kuten osatyökykyisten, vammaisten, maahanmuuttajien, ikääntyneiden, matalan koulutustason tehtävissä toimivien henkilöiden työllistymistä, osaamista ja työelämäosallisuutta.  

Valtioneuvosto on 26.3.2024 asettanut työryhmän vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymiseksi ja työelämäosallisuuden lisäämiseksi. Työryhmän tavoitteena on työelämän vastaanottokyvyn vahvistaminen, jonka seurauksena vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistyminen ja työelämäosallisuus lisääntyvät.  

Työryhmässä on vahva sosiaali- ja terveysjärjestöjen edustus

SOSTEn lisäksi työryhmään on kutsuttu Suomen Pakolaisapu, Vates ja Vammaisfoorumi. SOSTEa työryhmässä edustaa erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen ja varajäsenenä toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski Työttömien Keskusjärjestöstä. 

Työryhmän tehtävänä on muun muassa valmistella selvitykset työelämän vastaanottokyvykkyyttä vahvistavista toimista sekä malleista, joita Euroopassa on käytössä haastavasti työllistyvien palkkaamisen tukemiseksi. Lisäksi työryhmän tavoitteena on valmistella toimintaohjelma vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien työelämään osallistumisen lisäämiseksi ja seurata ohjelman toteutusta. Työryhmä myös arvioi mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita kohderyhmän työllistymisen edistämiseksi.  

Sosiaali- ja terveysjärjestöillä on vankka osaaminen ja tietotaito vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisestä ja työllistymisen edistämisestä. On ilahduttavaa, että tämä on tunnistettu työryhmän asettamisessa. SOSTE tulee hyödyntämään jäsenjärjestöjensä laajaa osaamista työryhmän työskentelyn aikana.  Edustajien työn tueksi kootaan myös taustaryhmä. Työryhmän toimikausi on 31.3.2027 saakka. Lue lisää työryhmästä työministeriön sivuilta.

SOSTEn kehysriihivaikuttamisen bannerimainos