Työryhmä esittää uutta toimintaryhmälakia sekä muutoksia yhdistyslakiin – voit lausua mietinnöstä 14.4. mennessä


Etusivu / Uutiset / Työryhmä esittää uutta toimintaryhmälakia sekä muutoksia yhdistyslakiin – voit lausua mietinnöstä 14.4. mennessä

Oikeusministeriön maaliskuussa 2019 asettama Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla -työryhmä julkaisi mietintönsä 15.2. Mietintö sisältää työryhmän ehdotukset yhdistyslain muuttamiseksi. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että erityisesti tilapäisen ja pienimuotoisen kansalaistoiminnan organisoimisen helpottamiseksi säädettäisiin uudenlaisesta vaihtoehtoisesta yhteisömuodosta. Uusi yhteisömuoto olisi nimeltään toimintaryhmä, ja siitä säädettäisiin erillisessä toimintaryhmälaissa.

Työryhmän keskeisimmät muutosehdotukset yhdistyslakiin koskevat

Työryhmän mietintöön sisältyy myös ehdotuksia, jotka selventäisivät jo nykyisin vallitsevaa oikeustilaa mm. yhdenvertaisuusperiaatteen, jäsenten kyselyoikeuden ja hallituksen jäsenten esteellisyyden osalta.

Toimintaryhmälain tarkoituksena on osaltaan tukea pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaista tavoitetta kansalaistoimintaa häiritsevän hallintokuorman purkamiseksi. Toimintaryhmän rekisteröimismenettely olisi kevyempi ja edullisempi kuin yhdistyksillä. Toimintaryhmä, kuten yhdistys olisi tarkoitettu edistämään yhteisen aatteellisen tarkoituksen toteutumista, eikä sen tarkoituksena voi olla voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen siihen osalliselle. Vastaavasti kuin muut oikeushenkilöt, toimintaryhmä voisi hankkia oikeuksia ja tehdä sitoumuksia. Toimintaryhmälle aiheutuneista velvoitteesta olisivat vastuussa sen nimissä toimineet toimintaryhmän edustajat. Toimintaryhmälläkin tulisi olla vähintään kolme perustajaa ja ryhmälle laaditut säännöt. Pakollisia sääntömääräyksiä olisi kuitenkin yhdistyksiin verrattuna vähän, eikä toimintaryhmälle olisi välttämätöntä esimerkiksi valita hallitusta. Pienet toimintaryhmät, kuten pienimmät yhdistyksetkin, voisivat jatkossa käyttää yksinkertaista kassaperusteista tilinpitoa kirjanpitolain edellyttämän kahdenkertaisen suoriteperusteisen kirjanpidon sijaan. Näin toimintaryhmän hallinto pystyttäisiin työryhmän arvion mukaan järjestämään huomattavasti kevyemmin kuin muissa yhteisömuodoissa.

Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla -työryhmän mietintöön pyydetään lausuntoja 14.4. mennessä. Tutustu työryhmämietintöön ja jätä siihen lausunto. SOSTEn edustaja työryhmässä oli vuoden 2020 alusta lähtien lakimies Patrik Metsätähti, jolta saa tarvittaessa lisätietoja.