Uusi järjestökyselypohja helpottaa maakunnallisen ja alueellisen tiedon tuottamista

Järjestökyselyä varten tehty kuvituskuva, jossa kuvissa paperinen kysely, kannettava tietokone ja kysymysmerkkitaulua pitelevä käsi sekä alla teksti Järjestöjen sote-muutostuki.

Etusivu / Uutiset / Uusi järjestökyselypohja helpottaa maakunnallisen ja alueellisen tiedon tuottamista

Miten yhdistysten vapaaehtoisten määrä ja talous ovat kehittymässä maakunnassa? Millaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä yhdistykset tekevät hyvinvointialueella?

Muun muassa näitä asioita voi selvittää Järjestöjen sote-muutostuen ja Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen koostamalla maakunnallisella järjestökyselyllä. Kyselypohja on ladattavissa Järjestöjen sote-muutostuen kokonaisuudesta Innokylästä.

Kyselypohja sisältää yli 40 kysymystä, joiden avulla voidaan tuottaa monipuolista tietoa järjestötoiminnan tilasta, laajuudesta ja kehittämistarpeista. Kyselypohja perustuu useisiin, eri alueilla vuosien varrella toteutettuihin kyselyihin.

Valmis kyselypohja helpottaa tiedon tuottamista

Järjestötoiminnassa monet teemat pysyvät jatkuvasti ajankohtaisina, vaikka toimintaympäristö muuttuu.

”Järjestötiedolle on juuri nyt suuri kysyntä, kun hyvinvointialueiden perustaminen on laittanut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kentän myllerrykseen. Kysely on käytännössä usein ainoa menetelmä, jolla voidaan saada tietoa tietyn alueen järjestötoimijoiden olosuhteista, tarpeista ja näkemyksistä”, kertoo Järjestöjen sote-muutostuen tutkija Janne Haikari.

Kyselytutkimuksella on pitkään ollut vankka sija järjestökentällä. SOSTE on Järjestöbarometrillään tuottanut tietoa järjestökentän valtakunnallisesta kehityksestä jo vuodesta 2006 lähtien. Monet maakunnalliset järjestöt keräävät säännöllisesti tietoa alueeltaan, ja tänä vuonna järjestöjen toteuttamia kyselyitä on tehty tai tekeillä ainakin Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Karjalassa.

Järjestökyselyt kiinnostavat myös hyvinvointialueita

Myös hyvinvointialueilla on kiinnostusta järjestökyselyitä kohtaan, koska järjestötietoa kaivataan hyvinvointialueiden järjestöavustusten kehittämiseen sekä yleisemmin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tueksi. Kainuussa hyvinvointialue toteutti yhdessä järjestötoimijoiden kanssa vuoden 2022 lopulla kyselyn, joka nyt viitoittaa järjestöyhteistyön suunnittelua. Länsi-Uudellamaalla järjestökysely on suunnitteilla.

”Tarvittaessa kyselystä voi poimia osakokonaisuuksia tai yksittäisiä kysymyksiä suppeampiin kyselyihin. Tietojen vertailtavuuden näkökulmasta olisi suotavaa, että kysymysten muotoa tai vastausvaihtoehtoja ei suuresti muuteta. Mitä yhdenmukaisemmin alueellisia kyselyitä toteutetaan, sitä enemmän syntyy vertailukelpoista tietoa”, Janne Haikari sanoo.

Lisätietoja: