Uusi ohjeistus yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverotuksesta


Etusivu / Uutiset / Uusi ohjeistus yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverotuksesta

Verohallinto antoi 4.2.2020 ensimmäisen erillisen ohjeistuksensa koskien yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverotusta. Uusi ohjeistus on tarkoitettu luettavaksi yhdessä yleishyödyllisille yhteisöille annetun verotusohjeen kanssa.

Arvonlisäverolain 4 §:n mukaan yleishyödyllisen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen vain siltä osin kuin sen toiminnasta saatuja tuloja pidetään tuloverotuksessa elinkeinotulona. Yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen myös ravintola- tai ateriapalvelujen, sekä tietyin edellytyksin kiinteistöhallintopalvelujen, omaan käyttöön ottamisesta.

Vaikka toimintaa pidetään tuloverotuksessa elinkeinotoimintana, voi se olla arvonlisäverotonta myös sillä perusteella, että toiminta on arvonlisäverolaissa erikseen verottomaksi säädetty. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sekä koulutuspalvelujen myynnit ovat lähtökohtaisesti arvonlisäverottomia suoraan arvonlisäverolain nojalla.

Liiketoiminnan ja elinkeinotoiminnan käsitteelliset sisällöt eroavat toisistaan vero-oikeudessa. Onkin mahdollista, että yleishyödyllinen yhteisö harjoittaa liiketoimintaa, jota ei pidetä sen elinkeinotoimintana. Tietyissä tilanteissa tällaista toimintaa harjoittavan yhteisön kannattaa hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi voidakseen vähentää arvonlisäverolliseen toimintaansa kohdistuvien hankintojen arvonlisäveron.

Sosten jäsenjärjestöjen vero-oikeudellisissa kysymyksissä auttaa SOSTEn lakimies Patrik Metsätähti.