Vägkarta som listar organisationers påverkansmöjligheter i vårdreformen är färdig


Etusivu / Uutiset / Vägkarta som listar organisationers påverkansmöjligheter i vårdreformen är färdig

Organisationernas vägkarta för samarbete som ska fungera som verktyg för ”Järjestöjen sote-muutostuki” är nu färdig. I den samlas, ur organisationernas synvinkel, centrala spetsar och påverkansmöjligheter i verkställandet av reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet. Vägkartan innehåller både målsättningar och åtgärder.

Läs mera: Järjestöjen yhteistyön tiekartta (innokyla.fi)

Många viktiga påverkansmöjligheter

Anita Hahl-Weckström, projektledare för ”Järjestöjen sote-muutostyö”, ser totalt fem för organisationerna centrala påverkansmöjligheter i det här skedet av vårdreformens verkställande.

Den första är att trygga organisationernas kommunala bidrag och partnerverksamhetens kontinuitet i samarbete med välfärdsområdena och kommunerna.

”I olika delar av Finland har man utvecklat metoder för att trygga verksamhetsförutsättningarna.” Järjestöjen sote-muutostuki” förbereder som bäst en sammanfattning baserat på dessa modeller, som organisationerna kan erbjuda välfärdsområdenas beredare som grund för att trygga organisationernas verksamhetsförutsättningar”, säger Hahl-Weckström.

En annan för organisationerna viktig helhet i verkställandet av vårdreformen, är beredningen av avtalsöverföringen i kommunerna och välfärdsområdena.

”Det är viktigt att försäkra sig om att de utrymmen som organisationerna använder står till förfogande också i fortsättningen, även om utrymmet övergår till välfärdsområdet”, konstaterar Hahl-Weckström.

Det tredje viktigaste är att påverka att organisationerna tas med i beredningen av regionernas välfärdsområdes-, service- och delaktighetsstrategier. Det försäkrar att organisationerna har en erkänd ställning som komplement till välfärdsområdenas vårdtjänster och, till exempel, som ett språkrör för olika befolkningsgrupper i områdenas beslutsfattande.

Det fjärde är att säkerställa att välfärdsområdena har en struktur genom vilken organisationerna kan vara med i kommunernas, välfärdsområdenas och andra intressenters årliga förhandlingar om främjande av hälsa och välfärd.

”Det här styrs redan av 6 och 7 paragraferna i lagen om ordnande av social- och hälsovård, i vilka man fastslår att kommuner och välfärdsområden också ska samarbeta med allmännyttiga samfund i främjande av hälsa och välfärd, och ska förhandla med dessa om det här arbetet årligen”, lyfter Hahl-Weckström fram.

Det femte är att göra det stöd, de tjänster och den förebyggande verksamhet som organisationerna erbjuder till en del av framtidens social- och hälsocentraler. Kring det här finns det redan verksamhetsmodeller i delar av Finland.

Läs mera: Hur får man organisationernas stöd och tjänster till en del av framtidens social- och hälsocentraler – I Kymmenedalen fann man lösningen till problemet på 5 minuter

Organisationernas samarbetsvägkarta sammankopplas med SHM:s social- och hälsovårdsvägkarta

Vägkartan för organisationernas samarbete baserar sig på ”Järjestöjen sote-muutostuki: s” plan. Den sammankopplar till form och innehåll med social- och hälsovårdsministeriets (SHM) vägkarta för regionalt verkställande och de sakhelheter den innehåller. Sakhelheter som ingår är administrations-, ekonomi- och stödtjänster, ledning och sakkunskap, tjänsternas organisering, kontaktytor samt ICT, det vill säga informations- och kommunikationsteknologi.

Organisationerna hör, på sätt eller annat, till dessa helheter. Vägkartan för organisationernas samarbete lever och förändras med SHM:s vägkarta för regionalt verkställande.

”Järjestöjen sote-muutostuki” hjälper organisationer på resan mot vårdreforms Finland

SOSTE Finlands social och hälsa r.f. och regionala nätverkspartners har förenat sina krafter i ”Järjestöjen sote-muutostuki”. ”Muutostuki” arbetar för att organisationernas verksamhet tas i beaktande i välfärdsområdena i beredningen av vårdreformen.

Ytterligare information ges av:

Projektledare för Järjestöjen sote-muutostuki Anita Hahl-Weckström