VAHVA-verkosto vetoaa korjausavustusmäärärahojen säilyttämisen puolesta


Etusivu / Uutiset / VAHVA-verkosto vetoaa korjausavustusmäärärahojen säilyttämisen puolesta

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Ara myöntää avustusta iäkkäille (yli 65-vuotiaille) tai vammaisille henkilöille heidän omakotitalonsa tai omistamansa asunnon korjaamiseen. Avustus on tarkoitettu parantamaan iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia kotona asumiseen, muun muassa esteettömyysremontteihin.

Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevan ensi vuoden valtion talousarvioehdotuksen mukaan korjausmäärärahoja ollaan pudottamassa yli 60 prosenttia edellisten vuosien tasosta. Tämä on arvioiden mukaan alentamassa muun muassa ikääntyneille ja vammaisille suunnattuja korjausavustuksia noin neljäsosaan aiempien vuosien tasosta.

Veteraanien asuntojen korjausten parissa tehdyn tutkimuksen mukaan korjaustöiden avulla saavutettu kotona asumisen pitkittyminen hyödyttää yhteiskuntaa myös taloudellisesti. Hyöty on laskelmien mukaan moninkertainen annettuihin avustuksiin nähden. Säästöjä tulee niin hoidossa, hoivassa kuin investoinneissa. Näin ollen esitetyt säästöt vanhuksien ja vammaisten korjausavustuksissa ovat vain näennäissäästöjä, jotka toteutuessaan aiheuttavat kustannuksia muualla hoivan piirissä, katsoo SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n VAHVA-verkosto.

Vanhustyön ja ikääntyvien parissa työskentelevien SOSTEn jäsenjärjestöjen muodostama VAHVA-verkosto esittää korjausavustusmäärärahojen pitämistä aiempien vuosien tasolla. Lisäksi tulee huolehtia erityisesti vähävaraisten vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausedellytysten säilymisestä. Löydät verkoston vetoomuksen kokonaisuudessaan alempaa tältä sivulta.

Lisätiedot:

Korjausneuvonnan päällikkö Jukka Laakso jukka.laakso@vtkl.fi, Vanhustyön keskusliitto, puh. 040 5023807

VAHVA on vanhustyön ja ikääntyvien parissa työskentelevien SOSTEn jäsenjärjestöjen verkosto. Verkosto seuraa vanhustyöhön ja ikääntymiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä ja vie ikääntyvien ja järjestöjen ääntä poliittiseen valmisteluun ja päätöksentekoon. Verkosto jakaa tietoa, lisää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja lisää jäsentensä työn vaikuttavuutta ajamalla yhteisiä asioita. Löydät verkoston Innokylästä.

Verkostosta vastaa SOSTEssa Minttu Ojanen ja puheenjohtajana toimii Anssi Kemppi Eläkeliitosta.

Vetoomus korjausavustusmäärärahojen säilyttämisestä

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämiä korjausavustusmäärärahoja ollaan talousarvioehdotuksen mukaan pudottamassa yli 60 % edellisten vuosien tasosta. Tämä on arvioiden mukaan alentamassa mm. ikääntyneille ja vammaisille suunnattuja korjausavustuksia noin neljäsosaan aiempien vuosien tasosta.

Tutkimusnäyttöjen perusteella iäkkäät ihmiset haluavat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Sen on todettu olevan myös kansallisesti kannattavaa ja tavoiteltavaa. Kodin esteettömyys, terveellisyys ja turvallisuus ovat edellytyksiä iäkkään mahdollisimman itsenäiselle arjelle, jota kodin korjaus- ja muutostyöt mahdollistavat.

Veteraanien asuntojen korjausten parissa tehdyn tutkimuksen mukaan korjaustöiden avulla saavutettu kotona asumisen pitkittyminen hyödyttää yhteiskuntaa myös taloudellisesti. Hyöty on laskelmien mukaan moninkertainen annettuihin avustuksiin nähden. Säästöjä tulee niin hoidossa, hoivassa kuin investoinneissa. Näin ollen esitetyt säästöt vanhuksien ja vammaisten korjausavustuksissa ovat vain näennäissäästöjä, jotka toteutuessaan aiheuttavat kustannuksia muualla hoivan piirissä.

Energiatehokkuusdirektiivi

Energiatehokkuusdirektiivistä päästiin hiljattain sopuun siten, että kansallisella tasolla ei edellytetä talojen energialuokkien nostoa ns. pakkoremontein. Edellytyksenä kuitenkin on, että Euroopan valtioiden hallitusten tulisi tukea niitä, jotka haluavat mm. lisäeristystä, vaihtaa ikkunoita tai asentaa ilmalämpöpumpun, mutta ei siihen ole varaa. Nyt kuitenkin meillä Suomessa ollaan vähentämässä vähävaraisten avustusmäärärahat ennätyksen alhaisiin lukuihin. Korjausavustuksen avulla tehtyihin remontteihin on sisältynyt paljon myös energiataloutta parantavia töitä, kun rakenteellisia ongelmia on korjattu.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n VAHVA-verkosto esittää korjausavustusmäärärahojen pitämistä aiempien vuosien tasolla. Lisäksi tulee huolehtia erityisesti vähävaraisten vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausedellytysten säilymisestä. Ikääntyneiden ja erityisesti vanhempien ikäluokkien määrä kasvaa nopeasti ja vanhojen talojen korjausvelka on jo nyt aivan liian suuri. Koronavuodet ja energiakriisi ovat omalta osaltaan viivästyttäneet tarpeellisten remonttien liikkeelle lähtöä. Nämä tekijät yhdessä tulevat kasvattamaan korjaustarpeita tulevina vuosina.

Helsingissä, 15.12.2023

Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry

Eläkeliitto ry

Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry

Lisätiedot:

Korjausneuvonnan päällikkö Jukka Laakso jukka.laakso@vtkl.fi, Vanhustyön keskusliitto, puh. 040 5023807