Valtionavustustoiminnan kehittämisessä edettävä mahdollisimman ripeästi – kommentoi SOSTEn lausuntoluonnosta


Etusivu / Uutiset / Valtionavustustoiminnan kehittämisessä edettävä mahdollisimman ripeästi – kommentoi SOSTEn lausuntoluonnosta

Valtionavustusten hakemista, myöntämistä, seurantaa ja arviointia kehitetään luomalla yhtenäinen digitalisoitu valtionavustusprosessi ja yhteisiä toimintakäytäntöjä. Valtionavustustoiminnan kehittämis- ja digitalisointihanke vastaa jo vuosia sitten tunnistettuun uudistustarpeeseen. Toimivat avustuskäytännöt ovat elinvoimaisen kansalaisyhteiskunnan ja demokratian peruspilareita.

Uudistus on iso ja se tulee kokonaisuudessaan koskemaan yli 50 valtionapuviranomaisen toimintaa. Nyt julkaistun raportin esitykset yhdenmukaistamisesta kohdistuvat pääasiassa stm:n ja okm:n jakamia Veikkauksen tuotoilla rahoitettavia järjestöavustuksia

Parhaillaan lausunnoilla oleva valtionvarainministeriön järjestöjä koskeva raportti sisältää useita kansalaistoimintaa vahvistavia uudistuksia:

Lue lisää: Valtioneuvosto: Järjestöjä koskevat valtionavustuskäytännöt: Ehdotukset niiden kehittämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi

SOSTE kannustaa ministeriöitä ottamaan esitykset käyttöön jo vuoden 2022 aikana

Esitetyt toimet ovat oikean suuntaisia, mutta useita yksityiskohtia on edelleen avoinna. Kriittisiä kohteita ovat osallisuusrakenne, toiminnan arviointi- ja vastuullisuuskriteerit, sekä omarahoitukseen ja varainhankintaan liittyvät yksityiskohdat. Esityksessä arviointikriteerit kohdistuvat vain yleisavustuksiin, erityisavustuksia ne eivät koske.

Uudistusta on tehty vuosia ja sen tarpeellisuus on todettu. Nyt viime metreillä uudistuksen eteneminen ei saisi olla kiinni esimerkiksi puutteellisesta resurssoinnista yksityiskohtien valmistelussa tai vaikeiden asioiden siirtämisessä myöhemmin käsiteltäväksi. SOSTE kannustaa ministeriöitä etenemään asiassa mahdollisimman ripeästi ja ottamaan esitykset käyttöön jo vuoden 2022 aikana.

Raportissa esitettyä työtä jatkaa syksyllä toimeenpanoryhmä

Toimenpanoryhmään on tulossa myös järjestöjen edustus. Jatkotyöskentelyssä järjestöjen tulee huolehtia, että hyvät periaatteet eivät muutu huonoiksi yksityiskohdiksi.

Järjestöjen yhdenvertaisuuden näkökulmasta on tärkeää, että avustustoiminnan käytännöt ovat yhdenmukaiset jakajasta riippumatta. Yhdenmukaistamisessa on kuitenkin otettavat huomioon kansalaisjärjestötoiminnan toiminnan luonne, toimijoiden erilaisuus niiden tarkoituksen takia ja toimijoiden koko.

Yhdenmukaistamisen tulee edistää hankeen tavoitteita. Valtionapuviranomaiselle on kuitenkin jätettävä mahdollisuus nopeaan reagointiin toimintaympäristön muuttuessa. Tarkoituksena on, että koko valtionhallinto siirtyy vaiheittain valtionavustustoiminnan uuteen toimintamalliin ja ottaa lähivuosina käyttöön sitä tukevat yhteiset verkkopalvelut.

Valtionavustuksia haettaisiin jatkossa yhteisen verkkopalvelun haeavustuksia.fi kautta ja valtionavustustoiminnan tuloksia ja vaikutuksia voisi tarkastella verkkopalvelussa tutkiavustuksia.fi. Siten hanke lisää myös läpinäkyvyyttä.

Valtionavustustoiminnan kehittämishankkeen toimikausi päättyy vuoden 2023 lopussa.

Kommentoi SOSTEn lausuntoluonnosta

Ole aktiivinen ja vaikuta! Voit osallistua monella tavalla hankkeeseen:

  1. Tutustu SOSTEn lausuntoluonnokseen ja
  2. Anna siitä palautetta lomakkeella.
  3. Tuo esiin oman alan erityisnäkökulmia laatimalla oma lausunto viimeistään 6. elokuuta.

Lisätietoja antavat SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas ja erityisasiantuntija Ari Inkinen 26.7.2021 lähtien.