Skip to content

Järjestöillä riittää vaikuttamisen paikkoja hyvinvointialueilla – toimintaedellytykset, strategiat, palvelupolut sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

15.6.2022 8.00

Sote-uudistus
Hyvinvointi ja terveysJärjestöjen sote-muutostukiAluevaalitSosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestötSote-uudistus

Hyvinvointialueiden valmistelussa alkoi maaliskuussa uusi vaihe, kun alueiden ylintä poliittista valtaa käyttävät aluevaltuustot aloittivat toimintansa. Tärkeäksi vaikuttamisen teemaksi nousi järjestöjen rooli hyvinvointialueiden pitkän aikavälin toimintaa määrittelevissä hyvinvointialuestrategioissa.

Järjestöjen strategiavaikuttamisen tueksi Järjestöjen sote-muutostuki tuotti aivoriihen aineiston pohjalta materiaalia, jonka avulla järjestöt eri hyvinvointialueilla ovat voineet pohtia, miten ne kiinnittäisivät toimintaansa hyvinvointialueensa strategiaan. Strategiatyö jatkuu osalla hyvinvointialueista alkusyksystä.

Lue lisää: Järjestöt tuovat hyvinvointialueille ihmislähtöisyyttä, osallisuutta ja elinvoimaa – aivoriihikooste muistuttaa järjestöjen merkityksestä ja tukee strategiavaikuttamista

Muutostuen kevättä ovat värittäneet kahden oman webinaarin järjestelyt sekä puheenvuorojen pitäminen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä muiden tahojen tilaisuuksissa. Muutostuen tiimi uudistui toukokuussa, jolloin tiimin vahvuuteen saatiin kaksi uutta järjestöasiantuntijaa.

Aluevaltuutettujen on tärkeää tuntea alueidensa järjestöjen toimintaa

Hyvinvointialueiden uusien aluevaltuutettujen on tärkeää olla perillä alueidensa järjestöjen toiminnasta ja osaamisesta.

Aluevaltuutettujen perehdyttämisen tueksi Järjestöjen sote-muutostuki teki diasarjan, jonka avulla aluevaltuutetuille on helppo kertoa sosiaali- ja terveysjärjestökentän laajuudesta sekä siitä, miten järjestöt voivat toiminnallaan tukea hyvinvointialueita niin sosiaali- ja terveyspalveluissa kuin hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden ja osallisuuden edistämisessäkin.

Lue lisää: Mitä järjestöt tarjoavat hyvinvointialueille? Sosiaali- ja terveysjärjestöt hyvinvointialueiden kumppaneina diasarja Innokylässä (pdf)

Järjestöavustamisen mallit huomion kohteena

Syksyn aikana on tärkeää varmistaa, että järjestöjen avustamiseen on hyvinvointialueilla luotu mallit ja että määrärahat sisältyvät hyvinvointialueen ja kuntien talousarvioihin. Järjestöjen avustuksiin ei saa syntyä katkoksia sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden siirtyessä kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueiden vastuulle.

Lue lisää: SOSTEn valtuustoaloitepohja aluevaltuutetuille järjestöjen toimintaedellytysten varmistamiseksi hyvinvointialueella

Tulevaa työsarkaa on järjestöjen pääseminen mukaan hyvinvointialueiden sote-palvelupolkuihin. Järjestöjen sote-muutostuki keräsi touko-kesäkuussa kyselyllä tilannetietoa siitä, miten järjestöt ovat mukana sote-palveluiden kehittämisessä eri hyvinvointialueilla. Lisätietoa selvityksen tuloksista on luvassa kesän lopulla.

Muutostuen apuna järjestöjen toiminnan saamisessa mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön ja palvelupolkuihin on tiivistyvä yhteistyö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman sekä Työkykyohjelman väen kanssa, minkä lisäksi yhteistyö on nyt täydentynyt Kestävän kasvun ohjelman hanketuen työntekijöillä.

Muutostuen syksy on tapahtumarikas. Muutostuki on mukana niin M/S SOSTE -risteilyllä, Kuntaliiton Kuntamarkkinoilla kuin SOSTEn Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivilläkin. Suunnitteilla on myös THL:n väen kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvä teemakeskustelujen sarja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvointi ja terveys -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija

13.9.2022 09:00

EU ottaa askeleita kohti digitaalista terveydenhuoltoa ja terveysdatan jakamista yli rajojen

Sosiaali- ja terveyspalvelut Covid-19-pandemia on koetellut yhteiskuntia ja etenkin terveydenhuoltoa laajasti. Kriisin kokemuksia ja oppeja käsitellään parhaillaan monissa eri työryhmissä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, jotta vastaaviin tilanteisiin osattaisiin varautua jatkossa paremmin. Parhaillaan valmistellaan muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO:ssa kansainvälistä pandemiayleissopimusta. Sopimus on tärkeä, koska mikään hallitus tai instituutio ei yksin pysty torjumaan tulevia pandemioita. Euroopan komissio on myös […]

Blogi

12.9.2022 13:00

Paradoksit kuntoutukseen hakeutumisessa

Sosiaali- ja terveyspalvelut Olemme Toimijuus ja sosioekonomiset erot kuntoutukseen hakeutumisessa -tutkimushankkeessa* haastatelleet kevään ja kesän 2022 aikana kymmeniä kuntoutuksen asiantuntijoita ja Kelan kuntoutusta hakeneita henkilöitä. Haastatteluaineiston alustava analyysi on saanut meidät havahtumaan toimijuuden paradokseihin, joita kuntoutukseen hakeutumiseen liittyy. Paradoksi 1: Kuntoutusta hakeva joutuu ponnistelemaan juuri silloin, kun hän on jo valmiiksi heikoilla Niin kuntoutuksen asiantuntijoiden kuin kuntoutusta hakeneiden […]

Blogi

3.9.2022 14:05

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen erityistehtävänä on tukea ruotsinkielisten sote-palvelujen kehittämistä

Sote-uudistus Ruotsinkielisten sote-palveluiden kehittämisen tuki -projektimme käynnistyi maaliskuussa. Länsi-Uudellemaalle on sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaan annettu yksi ruotsinkielisistä erityisratkaisuista. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen erityistehtävänä on tukea ruotsinkielisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä koko maassa. Yksi projektin tavoitteista on muodostaa yhteisiä ruotsinkielisten TKIO-toimijoiden (tutkimus, kehittäminen, innovaatio ja osaaminen) verkostoja kaksikielisiltä hyvinvointialueilta (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Itä- ja Länsi-Uusimaa, Helsinki, Vantaa-Kerava, […]