Skip to content

Järjestöillä riittää vaikuttamisen paikkoja hyvinvointialueilla – toimintaedellytykset, strategiat, palvelupolut sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

15.6.2022 8.00

Sote-uudistus
Hyvinvointi ja terveysJärjestöjen sote-muutostukiAluevaalitSosiaali- ja terveyspalvelutSote-järjestötSote-uudistus

Hyvinvointialueiden valmistelussa alkoi maaliskuussa uusi vaihe, kun alueiden ylintä poliittista valtaa käyttävät aluevaltuustot aloittivat toimintansa. Tärkeäksi vaikuttamisen teemaksi nousi järjestöjen rooli hyvinvointialueiden pitkän aikavälin toimintaa määrittelevissä hyvinvointialuestrategioissa.

Järjestöjen strategiavaikuttamisen tueksi Järjestöjen sote-muutostuki tuotti aivoriihen aineiston pohjalta materiaalia, jonka avulla järjestöt eri hyvinvointialueilla ovat voineet pohtia, miten ne kiinnittäisivät toimintaansa hyvinvointialueensa strategiaan. Strategiatyö jatkuu osalla hyvinvointialueista alkusyksystä.

Lue lisää: Järjestöt tuovat hyvinvointialueille ihmislähtöisyyttä, osallisuutta ja elinvoimaa – aivoriihikooste muistuttaa järjestöjen merkityksestä ja tukee strategiavaikuttamista

Muutostuen kevättä ovat värittäneet kahden oman webinaarin järjestelyt sekä puheenvuorojen pitäminen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä muiden tahojen tilaisuuksissa. Muutostuen tiimi uudistui toukokuussa, jolloin tiimin vahvuuteen saatiin kaksi uutta järjestöasiantuntijaa.

Aluevaltuutettujen on tärkeää tuntea alueidensa järjestöjen toimintaa

Hyvinvointialueiden uusien aluevaltuutettujen on tärkeää olla perillä alueidensa järjestöjen toiminnasta ja osaamisesta.

Aluevaltuutettujen perehdyttämisen tueksi Järjestöjen sote-muutostuki teki diasarjan, jonka avulla aluevaltuutetuille on helppo kertoa sosiaali- ja terveysjärjestökentän laajuudesta sekä siitä, miten järjestöt voivat toiminnallaan tukea hyvinvointialueita niin sosiaali- ja terveyspalveluissa kuin hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden ja osallisuuden edistämisessäkin.

Lue lisää: Mitä järjestöt tarjoavat hyvinvointialueille? Sosiaali- ja terveysjärjestöt hyvinvointialueiden kumppaneina diasarja Innokylässä (pdf)

Järjestöavustamisen mallit huomion kohteena

Syksyn aikana on tärkeää varmistaa, että järjestöjen avustamiseen on hyvinvointialueilla luotu mallit ja että määrärahat sisältyvät hyvinvointialueen ja kuntien talousarvioihin. Järjestöjen avustuksiin ei saa syntyä katkoksia sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden siirtyessä kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueiden vastuulle.

Lue lisää: SOSTEn valtuustoaloitepohja aluevaltuutetuille järjestöjen toimintaedellytysten varmistamiseksi hyvinvointialueella

Tulevaa työsarkaa on järjestöjen pääseminen mukaan hyvinvointialueiden sote-palvelupolkuihin. Järjestöjen sote-muutostuki keräsi touko-kesäkuussa kyselyllä tilannetietoa siitä, miten järjestöt ovat mukana sote-palveluiden kehittämisessä eri hyvinvointialueilla. Lisätietoa selvityksen tuloksista on luvassa kesän lopulla.

Muutostuen apuna järjestöjen toiminnan saamisessa mukaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyöhön ja palvelupolkuihin on tiivistyvä yhteistyö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman sekä Työkykyohjelman väen kanssa, minkä lisäksi yhteistyö on nyt täydentynyt Kestävän kasvun ohjelman hanketuen työntekijöillä.

Muutostuen syksy on tapahtumarikas. Muutostuki on mukana niin M/S SOSTE -risteilyllä, Kuntaliiton Kuntamarkkinoilla kuin SOSTEn Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivilläkin. Suunnitteilla on myös THL:n väen kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvä teemakeskustelujen sarja.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvointi ja terveys -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
hankepäällikkö

15.6.2022 07:59

Organisationerna har mycket att påverka i välfärdsområdena – verksamhetsförutsättningar, strategier, servicestigar och främjande av välfärd och hälsa

Sote-uudistus I mars inleddes en ny fas i beredningen av välfärdsområdena, då välfärdsområdesfullmäktigena med högsta politiska makt i områdena inledde sin verksamhet. Ett viktigt tema att påverka blev organisationernas roll i välfärdsområdenas strategier, vilka definierar välfärdsområdenas långsiktiga verksamhet. Till stöd för organisationernas strategipåverkan producerade projektet ”Järjestöjen sote-muutostuki” material, baserat på brainstormingdata, med vars hjälp organisationerna inom […]

Blogi

13.6.2022 09:00

Miten saamme parhaat innovaatiot lisäämään suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia?

Sote-uudistus Epävakaa, epävarma, monimutkainen ja epäselvä – näillä sanoilla voi kuvailla tämänhetkistä maailmaamme (englanniksi VUCA-world, lyhenteet sanoista Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Vaikka toimintaympäristömme on aiempaa vaikeammin ennakoitavissa, todellisuudessa mikään asia ei nykyisessä epävarmuudessakaan kehity tyhjiössä, vaan muutoksesta on ollut havaittavia signaaleja jo pitkään ennen käännekohtaa. Miten sote-kentän tulisi tulkita signaaleja tulevaisuudesta, ja miten kehitetään entistä vaikuttavampia […]

Blogi

9.6.2022 09:00

Kuntoutusjunasta pudonneet – millaista toimijuutta olisi lupa tavoitella?

Sosiaali- ja terveyspalvelut Jatkan Riitta Saksasen hyviä ajatuksia kuntoutuksesta. Kolmas sektori on monella elämän osa-alueella kansalaisten pulssilla. Lue lisää: Riitta Saksanen SOSTEblogissa: Kuntoutussuunnitelman tulee rokata, ei sakata! Toivo on kuntoutuksessa, epävarmuus sen saatavuudessa Järjestöihin ja yhdistyksiin kiinnittyneitä ihmisiä yhdistävät toivo tai toivottomuus, varmuus tai epävarmuus, osallisuus tai osattomuus, toimintakyky tai sen puute – usein nämä kaikki. Tällä hetkellä […]