Skip to content

Järjestöjen sote-muutostuella vilkas syksy – tulevissa aluevaaleissa riittää työsarkaa koko järjestökentälle

19.10.2021 9.00

Aluevaalit
Hyvinvointi ja terveysJärjestöjen sote-muutostukiAluevaalitSote-järjestötSote-uudistus

Syksy on ehtinyt pitkälle, ja sote-uudistus etenee nyt uusilla hyvinvointialueilla eri puolilla maata.

SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki näkyi kesällä heti sote-lakipaketin hyväksymisen jälkeen mielipidekirjoituksin useissa maakuntalehdissä. Työ järjestöjen roolin varmistamiseksi sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa on jatkunut kiivaana myös sen jälkeen.

Elokuun lopulla järjestimme liki 400 osallistujalle webinaarin hyvinvointialueiden valmistelun käynnistymisestä.

Webinaarin lisäksi muutostuella on syksyllä ollut useita alustuksia järjestöjä tukevasta roolistaan hyvinvointialuevalmistelussa. Muutostuki on pitänyt puheenvuoroja esimerkiksi SOSTEn verkostoissa, valtakunnallisten liittojen seminaareissa ja muilla kansallisilla areenoilla, kuten Kansalaisjärjestöakatemiassa.

Alkusyksystä valmistui järjestöjen yhteistyön tiekartta, joka tukee järjestöjä sote-uudistuksen edetessä. Tiekartassa on järjestöille keskeiset sisällöt ja vaikuttamisen paikat hyvinvointialuevalmistelussa. Se nivoutuu sisällöltään ja muodoltaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) alueellisen toimeenpanon tiekarttaan, joka tukee hyvinvointialueiden sote-toimeenpanoa.

Järjestöjen toimintaedellytykset tapetilla, avustuskysely kunnille tekeillä

Yksi syksyn puheenaiheista sote-uudistuksessa on ollut järjestöjen toimintaedellytykset. Erityisesti järjestöjen kunta-avustukset ovat nousseet tapetille osassa kuntia ja hyvinvointialueiden valmistelua.

Muutostuki on kokoamassa tietoa avustuksista sekä jo olemassa olevista ratkaisuista, joita alueilla voidaan hyödyntää järjestöjen avustus- ja tukimuotojen kehittämisessä. Lisäksi työn alla on avustuksia koskeva kysely, jolla selvitetään kuntien suhtautumista järjestöjen avustamiseen sekä ensi vuonna että pidemmällä aikavälillä.

Muutostuki on puinut huolta kunta-avustuksista ja kumppanuuksista myös muun muassa STM:n toimeenpanon yhdyspintatyöstä vastaavien virkamiesten kanssa.

Yhteistyö THL:n ja STM:n kanssa jatkuu

Järjestöjen sote-muutostuen koordinaatio on osallistunut hyvinvointialuevalmisteluun STM:n yhdyspintatyöryhmän kautta. Ryhmässä muutostuki pääsee vaikuttamaan valmisteluun monissa järjestöille tärkeissä teemoissa.

Muutostuen muita kansallisen tason yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n Tulevaisuuden sote-keskus – ja Työkykyohjelmien väki ja Kuntaliiton sote-muutostuki. Yhdessä on esimerkiksi suunniteltu tulevaa toimintaa, kuten yhteisiä tapahtumia.

Koska sote-uudistuksen painopiste on nyt hyvinvointialueilla, muutostuki on pitänyt yhteyttä alueiden verkostojärjestöihin sekä Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukuntaan. Aluekumppaneiden kanssa on käyty läpi soten toimeenpanon tilannetta alueella.

Pian on aika kääntää katse aluevaaleihin

Muutostuen ja koko järjestökentän on pian aika kääntää katse kohti aluevaaleja, joissa valitaan hyvinvointialueille ensimmäiset poliittiset päättäjät. Vaalit pidetään tammikuussa, ja uudet valtuutetut aloittavat maaliskuussa 2022.

Aluevaltuutetut päättävät hyvinvointialuestrategiasta ja palvelustrategiasta, joihin järjestöjen toiminta ja palvelut on tärkeää saada mukaan. Tässä riittää työsarkaa sekä Järjestöjen sote-muutostuelle että koko sote-järjestökentälle.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvointi ja terveys -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
hankepäällikkö

15.6.2022 08:00

Järjestöillä riittää vaikuttamisen paikkoja hyvinvointialueilla – toimintaedellytykset, strategiat, palvelupolut sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Sote-uudistus Hyvinvointialueiden valmistelussa alkoi maaliskuussa uusi vaihe, kun alueiden ylintä poliittista valtaa käyttävät aluevaltuustot aloittivat toimintansa. Tärkeäksi vaikuttamisen teemaksi nousi järjestöjen rooli hyvinvointialueiden pitkän aikavälin toimintaa määrittelevissä hyvinvointialuestrategioissa. Järjestöjen strategiavaikuttamisen tueksi Järjestöjen sote-muutostuki tuotti aivoriihen aineiston pohjalta materiaalia, jonka avulla järjestöt eri hyvinvointialueilla ovat voineet pohtia, miten ne kiinnittäisivät toimintaansa hyvinvointialueensa strategiaan. Strategiatyö jatkuu osalla hyvinvointialueista […]

Blogi
hankepäällikkö

15.6.2022 07:59

Organisationerna har mycket att påverka i välfärdsområdena – verksamhetsförutsättningar, strategier, servicestigar och främjande av välfärd och hälsa

Sote-uudistus I mars inleddes en ny fas i beredningen av välfärdsområdena, då välfärdsområdesfullmäktigena med högsta politiska makt i områdena inledde sin verksamhet. Ett viktigt tema att påverka blev organisationernas roll i välfärdsområdenas strategier, vilka definierar välfärdsområdenas långsiktiga verksamhet. Till stöd för organisationernas strategipåverkan producerade projektet ”Järjestöjen sote-muutostuki” material, baserat på brainstormingdata, med vars hjälp organisationerna inom […]

Blogi

13.6.2022 09:00

Miten saamme parhaat innovaatiot lisäämään suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia?

Sote-uudistus Epävakaa, epävarma, monimutkainen ja epäselvä – näillä sanoilla voi kuvailla tämänhetkistä maailmaamme (englanniksi VUCA-world, lyhenteet sanoista Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Vaikka toimintaympäristömme on aiempaa vaikeammin ennakoitavissa, todellisuudessa mikään asia ei nykyisessä epävarmuudessakaan kehity tyhjiössä, vaan muutoksesta on ollut havaittavia signaaleja jo pitkään ennen käännekohtaa. Miten sote-kentän tulisi tulkita signaaleja tulevaisuudesta, ja miten kehitetään entistä vaikuttavampia […]