Järjestöjen sote-muutostuella vilkas syksy – tulevissa aluevaaleissa riittää työsarkaa koko järjestökentälle


Etusivu / Blogi / Järjestöjen sote-muutostuella vilkas syksy – tulevissa aluevaaleissa riittää työsarkaa koko järjestökentälle

Syksy on ehtinyt pitkälle, ja sote-uudistus etenee nyt uusilla hyvinvointialueilla eri puolilla maata.

SOSTEn ja alueellisten verkostojärjestökumppaneiden muodostama Järjestöjen sote-muutostuki näkyi kesällä heti sote-lakipaketin hyväksymisen jälkeen mielipidekirjoituksin useissa maakuntalehdissä. Työ järjestöjen roolin varmistamiseksi sote-uudistuksen jälkeisessä Suomessa on jatkunut kiivaana myös sen jälkeen.

Elokuun lopulla järjestimme liki 400 osallistujalle webinaarin hyvinvointialueiden valmistelun käynnistymisestä.

Webinaarin lisäksi muutostuella on syksyllä ollut useita alustuksia järjestöjä tukevasta roolistaan hyvinvointialuevalmistelussa. Muutostuki on pitänyt puheenvuoroja esimerkiksi SOSTEn verkostoissa, valtakunnallisten liittojen seminaareissa ja muilla kansallisilla areenoilla, kuten Kansalaisjärjestöakatemiassa.

Alkusyksystä valmistui järjestöjen yhteistyön tiekartta, joka tukee järjestöjä sote-uudistuksen edetessä. Tiekartassa on järjestöille keskeiset sisällöt ja vaikuttamisen paikat hyvinvointialuevalmistelussa. Se nivoutuu sisällöltään ja muodoltaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) alueellisen toimeenpanon tiekarttaan, joka tukee hyvinvointialueiden sote-toimeenpanoa.

Järjestöjen toimintaedellytykset tapetilla, avustuskysely kunnille tekeillä

Yksi syksyn puheenaiheista sote-uudistuksessa on ollut järjestöjen toimintaedellytykset. Erityisesti järjestöjen kunta-avustukset ovat nousseet tapetille osassa kuntia ja hyvinvointialueiden valmistelua.

Muutostuki on kokoamassa tietoa avustuksista sekä jo olemassa olevista ratkaisuista, joita alueilla voidaan hyödyntää järjestöjen avustus- ja tukimuotojen kehittämisessä. Lisäksi työn alla on avustuksia koskeva kysely, jolla selvitetään kuntien suhtautumista järjestöjen avustamiseen sekä ensi vuonna että pidemmällä aikavälillä.

Muutostuki on puinut huolta kunta-avustuksista ja kumppanuuksista myös muun muassa STM:n toimeenpanon yhdyspintatyöstä vastaavien virkamiesten kanssa.

Yhteistyö THL:n ja STM:n kanssa jatkuu

Järjestöjen sote-muutostuen koordinaatio on osallistunut hyvinvointialuevalmisteluun STM:n yhdyspintatyöryhmän kautta. Ryhmässä muutostuki pääsee vaikuttamaan valmisteluun monissa järjestöille tärkeissä teemoissa.

Muutostuen muita kansallisen tason yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n Tulevaisuuden sote-keskus – ja Työkykyohjelmien väki ja Kuntaliiton sote-muutostuki. Yhdessä on esimerkiksi suunniteltu tulevaa toimintaa, kuten yhteisiä tapahtumia.

Koska sote-uudistuksen painopiste on nyt hyvinvointialueilla, muutostuki on pitänyt yhteyttä alueiden verkostojärjestöihin sekä Maakuntien verkostojärjestöjen neuvottelukuntaan. Aluekumppaneiden kanssa on käyty läpi soten toimeenpanon tilannetta alueella.

Pian on aika kääntää katse aluevaaleihin

Muutostuen ja koko järjestökentän on pian aika kääntää katse kohti aluevaaleja, joissa valitaan hyvinvointialueille ensimmäiset poliittiset päättäjät. Vaalit pidetään tammikuussa, ja uudet valtuutetut aloittavat maaliskuussa 2022.

Aluevaltuutetut päättävät hyvinvointialuestrategiasta ja palvelustrategiasta, joihin järjestöjen toiminta ja palvelut on tärkeää saada mukaan. Tässä riittää työsarkaa sekä Järjestöjen sote-muutostuelle että koko sote-järjestökentälle.