Järjestöjen sote-muutostuen loppuvuosi painotti järjestöyhteistyötä eri muodoissaan – matkaa kohti ihmislähtöisempiä palveluja kannattaa jatkaa

Kasvokuvassa hymyilee Anita Hahl-Weckström.

Etusivu / Blogi / Järjestöjen sote-muutostuen loppuvuosi painotti järjestöyhteistyötä eri muodoissaan – matkaa kohti ihmislähtöisempiä palveluja kannattaa jatkaa

Järjestöjen sote-muutostuki keskittyi loppuvuonna ja samalla koko yhteistyökokonaisuuden loppumetreillä erityisesti neljään teemaan: järjestöyhteistyön tilanteeseen yhteistyötahojen kanssa, alueelliseen kokonaisturvallisuuteen, osallisuuteen sekä lakisääteisten vaikuttamistoimielinten vaikuttamismahdollisuuksiin hyvinvointialueilla.

Turvallisuus, työllisyys, osallisuus ja sote-palvelujen kehittäminen yhteistyön teemoina

Järjestöjen roolia turvallisuudessa muutostuki nosti esiin yhdessä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa pidetyssä webinaarissa, jossa oli puhujia niin hyvinvointialueelta, Sisäministeriöstä kuin järjestökentältäkin. Tärkeäksi viestiksi nousi se, että järjestöjen tulisi olla mukana alueiden turvallisuuden koko ketjussa aina resursoinnista suunnitteluun ja käytännön toteutukseen.

Järjestöjen sote-muutostuki toteutti marraskuussa yhdessä Kuntaliiton ja Hyvil Oy:n kanssa yhdyspintafoorumin, jossa esiin nousivat lähivuosina muutoksen kohteena olevat työllisyyden yhdyspinnat niin kuntien kuin järjestöjenkin näkökulmasta sekä kuntien, hyvinvointialueiden ja järjestöjen välinen yhteistyö.

Muutostuki oli joulukuussa SITRAn kumppanina toteuttamassa Demokratia-teemaryhmän webinaaria, jossa keskityttiin järjestöjen asiantuntijuuteen asiakasymmärryksen rakentajana sekä kerrottiin juuri valmistuneen vaikuttamistoimielinkyselyn tuloksista. Kysely osoitti, että vaikuttamistoimielimet voivat vaikuttaa alueensa ja edustamiensa ihmisten asioihin. Hyvinvointialueiden vaikuttamistoimielinten jäsenillä on vahva yhdistystausta, sillä kyselyn 431 vastaajasta peräti 94 prosenttia ilmoitti toimivansa jossakin yhdistyksessä.

Muutostuen yhteistyö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kehittämisohjelmien kanssa toi esille sen, miten julkinen sektori ja järjestöt voivat yhdistää voimansa sekä kehittää palveluja ja toimintaa yhdessä. Ohjelmien yhteistyöstä tehtiin Innokylään toimintamalli ja siitä posteri. Vastaavaa yhteistyötä kannattaa viritellä myös jatkossa, jos julkisella sektorilla ja järjestöillä on yhtä aikaa käynnissä tavoitteiltaan samankaltaisia kehittämishankkeita.

Järjestöt kaipaavat tukea hyvinvointialueilla myös jatkossa

Syksyllä julkaistiin Finnish Consulting Groupin tekemä arviointiraportti muutostuen työstä. Raportti osoitti, että etenkin ajantasainen tieto ja tilannekuva sekä järjestöjen merkityksen selkiyttäminen hyvinvointia ja terveyttä edistävässä toiminnassa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa olivat tuoneet lisäarvoa muutostuen kohderyhmille, kuten järjestöille ja hyvinvointialueiden toimijoille.

Loppuraportissa nousi esiin myös järjestöjen jatkotuen tarve, koska työ hyvinvointialueilla on vielä kesken. Tukea kaivataan esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, järjestöjen alueellisen tunnettuuden lisäämiseen sekä järjestöjen erityisosaamisen rakentumiseksi osaksi palvelupolkuja.

Kohti ihmislähtöisempiä palvelupolkuja

Järjestöjen sote-muutostuki -yhteistyökokonaisuuden taival päättyy vuodenvaihteessa nykyisessä muodossaan SOSTEn koordinoimana toimintana, mutta aluetyö jatkuu erillisenä.

Digitaalisten palvelutarjottimien kehittäminen hyvinvointialueilla jatkuu. Näillä alustoilla on järjestöjen toimintojen tärkeää olla mukana, jotta palvelupoluista voi tulla aiempaa ihmislähtöisempiä ja sote-ammattilaiset osaavat ohjata asiakkaitaan tarvittaessa myös järjestöjen tuen ja palvelujen piiriin.

Haluan kiittää kaikkia Järjestöjen sote-muutostuen kanssa tekemisissä olleita yhteistyötahoja, tilaisuuksiimme osallistuneita, kyselyihimme vastanneita ja materiaaliajamme käyttäneitä toimijoita niin järjestökentällä kuin julkisella sektorillakin.

Ihmisen soten tekeminen jatkukoon myös vuodenvaihteen jälkeen! Kiitos menneistä vuosista ja hyvää vuotta 2024!