Skip to content

Järjestöjen sote-muutostuen loppuvuotta värittivät kysymykset toimintaedellytyksistä, alkuvuonna kohti aluevaaleja

20.12.2021 9.00

Sote-uudistus
Hyvinvointi ja terveysJärjestöjen sote-muutostukiAluevaalitSosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistus

Järjestöjen toimintaedellytykset, aluevaalit ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa. Nämä ovat olleet Järjestöjen sote-muutostuen loppuvuotta värittäneitä teemoja.

Marraskuussa muutostuki aloitti aluekohtaiset keskustelut hyvinvointialueiden yhdyspinta- ja hankevalmistelijoiden kanssa. Pienimuotoisen aluekiertueen tavoitteena on vahvistaa vuoropuhelua kansallisen ja alueellisen tason välillä. Koronatilanteen takia osa keskusteluista on jouduttu siirtämään, mutta ne pystytään toivottavasti käymään alkuvuonna 2022.

Sote-uudistuksen toimeenpano luo edetessään myös tiedontarpeita. Joulukuun alussa muutostuki ja SOSTE pitivät järjestöjen toiminnanjohtajien työkokouksen, jossa annettiin muun muassa vinkkejä yhteyksien luomiseen hyvinvointialueilla sekä kuultiin STEAn ajankohtainen puheenvuoro.

Yhteistyö THL:n ja STM:n kanssa jatkuu tiiviinä, yhteydet hyvinvointialueiden viestijöihin rakenteilla

Järjestöjen sote-muutostuen koordinaation yhteistyö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja Työkykyohjelman kanssa on entisestään tiivistynyt. Hyvien käytäntöjen ja valmistelua koskevan tiedon jakaminen on ollut yhteistyössä päällimmäisenä.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) marraskuisessa alueellisen järjestöyhteistyön seminaarissa muutostuen koordinaatiolla oli sote-järjestöjä yhteen kokoava rooli sekä puheenvuoro järjestöjen yhteistyön tiekartasta, joka nostaa esille järjestöille keskeiset sote-vaikuttamisen sisällöt ja paikat.

Lue lisää: Järjestöjen yhteistyön tiekartta Innokylässä (pdf)

Työ STM:n sote-uudistuksen yhdyspintojen valmisteluryhmässä jatkuu myös vuonna 2022. Lisäksi muutostuki on rakentanut loppuvuonna yhteyksiä niin STM:n, THL:n kuin hyvinvointialueidenkin viestijöihin.

Järjestöjen toimintaedellytykset pysyvät tapetilla, yhdessä kohti aluevaaleja

Yksi syksyn isoja teemoja on ollut järjestöjen toimintaedellytykset. Muutostuki on tarttunut aiheeseen muun muassa kunta-avustuksia koskevalla kyselyllä, tietopaketilla toimintaedellytysten turvaamisesta sote-Suomessa sekä käymällä toimintaedellytyskysymyksiä läpi Kuntaliiton sote-muutostuesta vastaavien kanssa.

Lue lisää: Sekä hyvinvointialueiden että kuntien on tuettava järjestöjä sote-uudistuksen toteuduttua – katso malleja siihen, miten järjestöjä voidaan avustaa jatkossa

Lue lisää: Sote-uudistus aiheuttaa epävarmuutta järjestöjen avustuksista useissa kunnissa – ”Järjestöt tavoittavat haavoittuvimmassa asemassa olevia”

Lue lisää: Lukijan mielipide | Kuntien ei pidä nyt leikata sosiaali- ja terveysjärjestöiltä (Helsingin Sanomat 1.11.2021)

Järjestöjen toimintaedellytykset pysyvät tapetilla myös vuonna 2022. Näin voi ennustaa muutostuen marras-joulukuussa tekemän tilannekuvaselvityksen perusteella. Päällimmäisinä tuloksissa näkyvät kuntien järjestöavustukset, joiden vastaajat ennakoivat pysyvän pöydällä myös lähitulevaisuudessa. Tarkempia tuloksia selvityksestä on luvassa tammikuussa.

Selvityksen tulosten lisäksi muutostuen vuosi 2022 käynnistyy aluevaalien siivittämänä. Vaalien alla muutostuki on mukana järjestämässä aluevaalipaneeleita useilla hyvinvointialueilla.

Tulevat aluevaltuutetut päättävät hyvinvointialueen strategioista, joihin järjestöjen toiminta ja palvelut on tärkeää saada mukaan. Järjestöjen ja alueiden yhteistyölle tarvitaan toimivat rakenteet ja järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava. Näitä viestejä Järjestöjen sote-muutostuen ja koko sote-järjestökentän kannattaa viedä yhdessä eteenpäin sekä aluevaalien alla että niiden jälkeen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Hyvinvointi ja terveys -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
hankepäällikkö

15.6.2022 08:00

Järjestöillä riittää vaikuttamisen paikkoja hyvinvointialueilla – toimintaedellytykset, strategiat, palvelupolut sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Sote-uudistus Hyvinvointialueiden valmistelussa alkoi maaliskuussa uusi vaihe, kun alueiden ylintä poliittista valtaa käyttävät aluevaltuustot aloittivat toimintansa. Tärkeäksi vaikuttamisen teemaksi nousi järjestöjen rooli hyvinvointialueiden pitkän aikavälin toimintaa määrittelevissä hyvinvointialuestrategioissa. Järjestöjen strategiavaikuttamisen tueksi Järjestöjen sote-muutostuki tuotti aivoriihen aineiston pohjalta materiaalia, jonka avulla järjestöt eri hyvinvointialueilla ovat voineet pohtia, miten ne kiinnittäisivät toimintaansa hyvinvointialueensa strategiaan. Strategiatyö jatkuu osalla hyvinvointialueista […]

Blogi
hankepäällikkö

15.6.2022 07:59

Organisationerna har mycket att påverka i välfärdsområdena – verksamhetsförutsättningar, strategier, servicestigar och främjande av välfärd och hälsa

Sote-uudistus I mars inleddes en ny fas i beredningen av välfärdsområdena, då välfärdsområdesfullmäktigena med högsta politiska makt i områdena inledde sin verksamhet. Ett viktigt tema att påverka blev organisationernas roll i välfärdsområdenas strategier, vilka definierar välfärdsområdenas långsiktiga verksamhet. Till stöd för organisationernas strategipåverkan producerade projektet ”Järjestöjen sote-muutostuki” material, baserat på brainstormingdata, med vars hjälp organisationerna inom […]

Blogi

13.6.2022 09:00

Miten saamme parhaat innovaatiot lisäämään suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia?

Sote-uudistus Epävakaa, epävarma, monimutkainen ja epäselvä – näillä sanoilla voi kuvailla tämänhetkistä maailmaamme (englanniksi VUCA-world, lyhenteet sanoista Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). Vaikka toimintaympäristömme on aiempaa vaikeammin ennakoitavissa, todellisuudessa mikään asia ei nykyisessä epävarmuudessakaan kehity tyhjiössä, vaan muutoksesta on ollut havaittavia signaaleja jo pitkään ennen käännekohtaa. Miten sote-kentän tulisi tulkita signaaleja tulevaisuudesta, ja miten kehitetään entistä vaikuttavampia […]