Skip to content

Miten opiskelija Minna löysi sosiaali- ja terveysalan järjestöt?

17.1.2020 9.15

JärjestöhommissaOppilaitosyhteistyöJärjestöille

Opiskelija, etsitkö harjoittelupaikkaa sosiaali- ja terveysalan järjestöstä, mutta järjestöviidakko tuntuu liian suurelta haasteelta? Kuvitellaan esimerkkihenkilö sosionomiopiskelija Minna. Hän on aloittamassa ensimmäistä harjoittelua korkeakouluopinnoissaan. Harjoittelupaikan löytäminen on Minnalle haaste, vaikka hän on kiinnostunut järjestökentästä, ei hän tunne sitä riittävän hyvin. Hänelle herää kysymys, miten löytää järjestöt tai missä harjoittelupaikoista ilmoitetaan. Ei hätää, JärjesTöihin-projekti on käynnistetty tarjoamaan ratkaisuja Minnalle.

Sote-järjestöt kaipaavat aktiivisia opiskelijoita

Järjestöistä lähes 30 prosentilla on yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Yhteistyötahoja ovat yliopistot, ammattikorkeakoulut ja ammattikoulut. Yleisimmin niiden kanssa tehdään harjoittelija- ja opinnäytetyöyhteistöitä. Järjestöt jakavat asiantuntemusta opiskelijoiden sekä oppilaitosten kesken. (Järjestöbarometri 2018, sivu 83)

Aurinkoisena pakkaspäivänä helmikuussa 2019 Minna asteli Tikkurilan kampukselle kirjoittamaan seuraavalla viikolla palautettavaa raporttia. Tietokoneen avattuaan hän huomasi sähköpostin. Viestissä pyydettiin vastaamaan JärjesTöihin-projektiin liittyvään opiskelijakyselyyn. Kysely oli osoitettu Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoille. Minna vastasi kyselyyn. Tämä asiakaskartoituskysely toteutettiin helmikuussa 2019.

Vaikka Minna on kiinnostunut järjestökentästä, aiheutui hänelle stressiä harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkojen löytämisestä. #JärjesTöihin-projekti perustuu tarpeeseen, joka näkyy myös korkeakoulujen ja järjestöjen yhteistyössä. Yhteistyö ei ole ollut täysin sujuvaa, minkä takia esimerkiksi Minnalla ja hänen opiskelutovereillansa ei ole ollut tarpeeksi tietoa järjestökentästä. Järjestöjen suunnalla tarve näkyy korkeakoulukontaktien puutteena. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt kaipaavat Minnan kaltaisia aktiivisia opiskelijoita mukaan toimintaansa.

Harjoittelu- ja opinnäytetyöpaikkoja sekä vapaaehtoistyötä

#JärjesTöihin-projektin tavoitteena on lisätä Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden harjoittelupaikkoja, opinnäytetyöpaikkoja sekä vapaaehtoistyötä sote-järjestöissä. Tavoitteena syventää Laurea-ammattikorkeakoulun henkilöstön järjestöosaamista sekä edistää sote-järjestöjen tietoisuutta opiskelijayhteistyön mahdollisuuksista. JärjesTöihin-projektin vaikuttavuustavoitteena on kouluttaa aktiivisia sekä monipuolisia yhteiskuntatietoisia sosionomeja. Minnasta tämä oli hyvä tavoite.

Harjoittelupaikka löytyi ProjektiTorin avulla

Minna osallistui Tikkurilan kampuksella ProjektiTorille, jossa hän tutustui SOSTEn sosionomiharjoittelijaan. Minna oppi, että #JärjesTöihin-projekti on vuoden 2019 Laurea-ammattikorkeakoulun sekä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n yhteistyössä toteutettava projekti. Häntä kehotettiin seuraamaan SOSTEn nettisivuja, sillä sinne tultaisiin julkaisemaan projektin harjoittelijoiden blogikirjoituksia projektin etenemisestä. Hänelle myös suositeltiin osallistumista Laurea-ammattikorkeakoululla järjestettäviin projektin työpajoihin.

Tarkemmin Järjestöihin-projektiin tutustuessaan Minna löysi sosionomiharjoittelijoiden blogikirjoitukset SOSTEn nettisivuilta. Etenkin Minnaa kiinnosti blogikirjoitukset otsikoilla ”Opiskelijat vahvemmin järjestöihin” sekä ”JärjesTöihin – työharjoitteluni järjestömaailmassa”.

Toukokuussa Minna päätti osallistua #JärjesTöihin-projektin työpajaan, joka järjestettiin Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella. Työpajassa hän pääsi tutustumaan eri sote-järjestöihin ja niiden mahdollisuuksiin harjoittelupaikkana. Hänellä oli pajassa myös mahdollisuus verkostoitua järjestöjen kanssa, mikä auttoi harjoittelupaikkastressin kanssa. Nyt hänellä oli useita eri vaihtoehtoja ensimmäiseksi harjoittelupaikaksi.

Minnan ystävä oli aloittanut syksyllä sosionomiopinnot Laurea-ammattikorkeakoulussa. Minna oli neuvonut ystävää alkuun opiskeluissa. Hän oli myös kertonut JärjesTöihin-projektista ja suositellut tulevaisuudessa etsimään harjoittelupaikkaa sosiaali- ja terveysalan järjestöstä. Lokakuussa Minna kuuli ystävältään, että tämän kurssilla oli käynyt vierailemassa SOSTEn harjoittelija kertomassa JärjesTöihin-projektista.

Oletko sinä seuraava Minna?

JärjesTöihin-projektin työpajatyöskentely jatkuu myös vuonna 2020. Oletko sinä seuraava Minna? Kaipaatko Minnaa järjestöösi? Tule osallistumaan työpajaan Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampukselle 6.3.2020.

JärjesTöihin-projekti numeroina

JärjesTöihin-projekti on tavoittanut

  • 224 Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijaa, mikä tarkoittaa 23 % Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoista
  • 17 Laurea-ammattikorkeakoulun lehtoria
  • 132 sosiaali- ja terveysalan järjestöä

Asiakaskartoituskyselyt

  • Laurea-ammattikorkeakoulu sosionomiopiskelijakysely, johon vastasi 121 opiskelijaa
  • Laurea-ammattikorkeakoulu henkilöstökysely, johon vastasi 8 lehtoria
  • Sote-järjestökysely, johon vastasi 61 järjestöä

Työpajat Laurea-ammattikorkeakoululla

  • Työpajaan 13.5.2019 osallistui 35 henkilöä, joista 4 oli opiskelijoita, 3 lehtoria ja 28 järjestön edustajaa
  • Työpajaan 9.9.2019 osallistui 71 henkilö, joista 24 oli opiskelijoita, 4 lehtoria ja 43 järjestön edustajaa

ProjektiTorit Laurea-ammattikorkeakoululla 4.2.2019, 6.9.2019 ja 25.11.2019

  • ProjektiToreille osallistui keskimäärin 25 opiskelijaa

Vierailu Laurea-ammattikorkeakoulun sosionomikurssilla 28.10.2019

Järjestöihin-blogeja on  julkaistu Laurea-opiskelijoilta tätä ennnen yhteensä viisi.

 

Nea Lindroos

 

Nea Lindroos
Kirjoittaja oli opintojensa lopulla työharjoittelussa SOSTEssa ja on nyt valmistunut sosionomiksi.
lindroos.nea(at)hotmail.fi

Tervetuloa lukemaan JärjesTöihin-blogeja. Muista seurata somekanavissa tunnisteella #JärjesTöihin.

JK Lisätietoja oppilaitosyhteistyöstä ja harjottelusta antaa SOSTEn järjestöpäällikkö Riitta Kittilä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Järjestöhommissa -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi

19.5.2020 11:45

Voiko yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö saada kustannustukea?

Monet järjestöt ovat joutuneet taloudellisen ahdinkoon koronapandemian takia. Siksi myös SOSTE on saanut jäsenjärjestöiltään paljon kysymyksiä tarjolla olevista tukimuodoista. Viimeksi on askarruttanut uuden kustannustuen soveltuvuus yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille. Tietoa Suomen hallituksen yrityksille suuntaamista tukitoimista on ollut runsaasti tarjolla eri lähteistä. Se on kuitenkin ollut järjestöjen kannalta hämmentävää ja ristiriitaista, ja siksi useat järjestöt ovat […]

Blogi

9.4.2020 13:00

Kilvoittelu ja kokeilukulttuuri – työntekoa uudessa etätyöluostarissani

Kun poikkeusolojen pahin shokkivaihe on ohi, olen innostunut työnteon uusista tavoista ja kokeiluista koronakriisissä. Olen perustanut itselleni poikkeusaikojen työntekoa varten oman sääntökunnan, ja ikään kuin oman luostarin. Luostareissa ollaan asiantuntijoita siinä, miten tehdä töitä poikkeusoloissa. Niihin on kertynyt vuosisatojen ajan kokemustietoa ja selviytymiskeinoja niistä asioista, joiden kanssa maailmasta eristynyt ihminen joutuu kamppailemaan samalla, kun hänen […]

Blogi

10.2.2020 12:30

Miten voin auttaa? – uusi järjestölakimies esittäytyy

Aloitin SOSTEn lakimiehenä helmikuun alussa. Tehtävänäni on tukea SOSTEn jäsenjärjestöjä juridisten kysymysten ja ongelmien ratkaisemisessa. Kuusi viime vuotta työskentelin Sininauhaliitossa ja sen jäsenjärjestöissä, joten minulla on kohtalaisen kattava ennakkokäsitys sote-yhdistyskentän juridisista tarpeista ja yhteisistä huolenaiheista. Mielenkiinnolla odotan, millaisia uusia haasteita kohtaan SOSTEn toimintaympäristössä. Tässä ammatissa eivät opittavat asiat lopu kesken, eikä tule koskaan valmiiksi. Aion […]