Skip to content

Opiskelijat entistä vahvemmin järjestöihin

24.5.2019 8.30

Järjestöille
JärjestöhommissaJärjesTöihinOppilaitosyhteistyöJärjestöille

Osana SOSTEn harjoitteluani tein selvityksen, monellako SOSTEn jäsenjärjestöllä on opiskelijoille suunnattu sivu omilla nettisivuillaan. Seitsemän prosenttia 233 jäsenjärjestöstä oli huomioinut opiskelijat tekemällä heille oman infosivun.

Osa järjestöistä oli muistanut opiskelijoita ilman varsinaista opiskelija-sivua, mutta silloin tiedot olivat haastavampi löytää. Kiitosta järjestöt saavat siitä, että lähes jokaisella järjestöllä oli helposti löydettävää perustietoa oman järjestönsä toiminnankuvasta.

Yhä useammin kohtaamisareenana internet

Mikä olisi ihanne opiskelijan näkökulmasta, kun opiskelija etsii työharjoittelupaikkaa tai yhteistyökumppania opinnäytetyölle? Opiskelijana itse toivon, että tieto löytyy vaivattomasti ja nopeasti netin välityksellä ilman tarvetta lähettää monelle ihmiselle viestiä. Opiskelijoille suunnattu sivu järjestöjen sivuilla on täydellinen väline saavuttaa opiskelijoita.

Opiskelijalle suunnatun sivun olisi hyvä sisältää tietoa:

  • opinnäytetyön mahdollisuuksista
  • työharjoittelun mahdollisuuksista
  • järjestön yhteistyötoiveista
  • yhteystiedot

Vastavuoroista hyötyä

Mitä hyötyä järjestöt saavat opiskelijalle suunnatusta sivusta? Kun opiskelijat saavat tietoa matalalla kynnyksellä, heidän on helppo tarttua tilaisuuteen. Yhteistyö puolestaan voi tuoda järjestöille esimerkiksi uusia vapaaehtoistoimijoita tai parhaimmillaan tuoreen näkökulman omaavia työntekijöitä. Opiskelijoiden yhteydenotot eivät myöskään kuormita järjestöä suuresti, jos järjestö on määritellyt yhteyshenkilöt selkeästi.

Yhteistyön aloittamista helpottaa se, jos järjestö tuo esiin opiskelijaan liittyvät toiveensa. Esimerkiksi mitä pohjatietoa järjestö toivoo työharjoitteluun tulevalta opiskelijalta? Onko järjestöllä toiveita opinnäytetöiden aiheiksi? Tavoitteen saavuttamista helpottavat selvät raamit ja ohjeet. Tätä samaa tavoittelemme Laurean ja SOSTEn yhteistyöprojektissa:  helposti saavutettavaa yhteistyötä Laurea-ammattikorkeakoulun ja sosiaali- ja terveysalan järjestöjen välille.


Jasmine Lehtoranta

sosionomiopiskelija
Laurea-amattikorkeakoulu
jasmine.lehtoranta(at)gmail.com

JK Lisätietoja oppilaitosyhteistyöstä ja harjottelusta antaa SOSTEn järjestöpäällikkö Riitta Kittilä.


Lue myös nämä oppilaitosyhteistyöhön liittyvät blogit ja uutiset

Riikka Palo: JärjesTöihin – työharjoitteluni järjestömaailmassa

Riikka Palo: Kyselyn tulos: yhteistyö kiinnostaa sekä sosionomiopiskelijoita että sote-järjestöjä

Riitta Kittilä: SOSTE ja Metropolia sopivat yhteistyöstä

Tervetuloa lukemaan JärjesTöihin-blogeja. Muista seurata somekanavissa tunnisteella  #JärjesTöihin

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Järjestöhommissa -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi

10.11.2020 10:00

Mitä eroa on tietosuojalla ja tietoturvalla?

Sote-järjestöt Tietosuojasta ja tietoturvasta puhuttaessa nämä käsitteet menevät usein sekaisin keskenään, samoin kuin näiden käsitteiden sisältämät asiat. Käsitteiden sekoittuminen puhekielessä ei ole vaarallista, mutta helpottaa keskustelua ja omaa ymmärrystä, kun hahmottaa, mitä milläkin käsitteellä tarkoitetaan. Tietosuojan tavoite on rekisteröidyn eli yksittäisen henkilön, jonka tietoja käsitellään, luottamuksen ja oikeuksien – kuten yksityisyyden – turvaaminen henkilötietoja käsiteltäessä. Tietoturvan […]

Blogi

14.10.2020 10:15

Strategisen johtamisen avulla järjestö luo haluttua tulevaisuutta

Järjestöille Sopiiko strategia järjestöihin? Kannattaako liike-elämän käsitteitä ylipäänsä tuoda järjestötoimintaan? Eikö samalla kadoteta jotain olennaista järjestötoiminnan luonteesta? Strategiaa voidaan määritellä monella tavalla. Sitä voidaan kutsua pitkäjänteiseksi tavaksi saavuttaa asetetut päämäärät tai vaikkapa toiminnan juoneksi ja punaiseksi langaksi. Johtamisteoreetikko Peter F. Drucker on todennut, että jos strategia johonkin sopii, niin voittoa tavoittelemattomiin organisaatioihin. Hän kutsuu strategiaa puskutraktoriksi, […]

Blogi

13.10.2020 10:15

Työntekoa monitoimi-, etä- ja rajatiloissa

Järjestöille Vain vähän aikaa sitten Suomessa innostuttiin monitilatoimistoista. Niihin rakennettiin intensiivisen yksilötyön, yhteistyön, pistäytymisen ja erilaisen tekemisen vyöhykeitä. Niissä on puhelintiloja, ryhmätiloja ja työpisteitä. Ne olivat trendikäs vaihtoehto vanhakantaiselle toimistolle. Nyt ne ovat tyhjinä, kun töitä tehdään kotona. Etätyöaika muuttaa meitä Kotona on tavoitteita priorisoitava ja pilkottava osiksi. Merkitykselliset, tärkeät ja kiireelliset työt pitää erottaa ja […]