SOSTE ja Metropolia sopivat yhteistyöstä

Riitta Kittilä katsoo hymyillen kameraan, vieressä lukee hänen nimensä ja sana SOSTEblogi.

Etusivu / Blogi / SOSTE ja Metropolia sopivat yhteistyöstä

SOSTEn jäseninä on 234 valtakunnallista sosiaali- ja terveysjärjestöä. Sosiaali- ja terveysjärjestöissä työskentelee 50 000 palkattua työntekijää ja toimii 500 000 vapaaehtoista. SOSTEn visiona on yhdessä tehty hyvä elämä kaikille. SOSTEn arvoja ovat avoimuus, oikeudenmukaisuus, väkevyys ja edelläkävijyys.

Metropolia-ammattikorkeakoulu tarjoaa 65 tutkinto-ohjelmaa neljällä koulutusalla. Niissä opiskelee 16 400 opiskelijaa, ja heitä opettaa päätoimisesti 570 opettajaa. Metropolian tavoitteena on olla osaamisen rohkea uudistaja ja tulevaisuuden aktiivinen rakentaja. Metropolian arvoja ovat asiantuntijuus, korkea laatu, yhteisöllisyys ja avoimuus.

Millaista yhteistyötä syntyy näistä lähtökohdista?

Näkyväksi puolin ja toisin

SOSTEn ja Metropolian yhteistyötä on pohdittu pienissä palavereissa yhdessä Metropolian asiakkuuspäällikön ja SOSTEn asiantuntijoiden kanssa. Millaista osaamista Metropolia voisi tarjota SOSTElle ja sosiaali- ja terveysjärjestöille, ja millaisia yhteistyömahdollisuuksia SOSTE voisi tarjota Metropolialle?

Yhteistyötapaamisissa on pohdittu sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaympäristön keskeisiä haasteita, kuten digitalisaatiota ja teknologista kehitystä, kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan muutoksia ja muuttuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. On ihasteltu Metropolian uutta hyvinvoinnin rakentajien kampusta Myllypurossa. On puhuttu tapahtumista, viestinnästä, työharjoitteluista, opinnäytetöistä, Minno-projekteista, asiantuntijavaihdosta, täydennyskoulutuksista.

Keskustelujen tuloksena syntyi SOSTEn ja Metropolian yhteistyösopimus ja vuosisuunnitelma seuraaville kahdelle vuodelle. Yhteistyön tavoitteena on, että SOSTEa ja toimintamahdollisuuksia sosiaali- ja terveysjärjestöissä tehdään näkyväksi Metropolian opiskelijoille ja henkilöstölle. Vastaavasti Metropolian asiantuntijuutta ja osaamista tehdään näkyväksi sosiaali- ja terveysjärjestöille. Toivomme, että yhteistyö tuottaa lsäarvoa molemmille osapuolille. Yhdessä saavutettujen tulosten ensimmäinen arvioinnin paikka on vuoden päästä.

Pieni kohtaaminen, iso vaikutus

Ja mistä kaikki alkoi? Kohtaamisesta SOSTEn Kuntamarkkinoiden ständillä syyskuussa 2018. Pikaisesta kalenterien selaamisesta ja ensimmäisestä tutustumispalaverista lokakuussa 2018.

Yhteistyösopimus allekirjoitettiin 3.4.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa lukemaan JärjesTöihin-blogia. Muista seurata somekanavissa häsällä #JärjesTöihin

Lue myös seuraavat oppilaitosyhteistyöhön liittyvät blogit

Riikka Palo: JärjesTöihin – työharjoitteluni järjestömaailmassa

Riikka Palo: Kyselyn tulos: yhteistyö kiinnostaa sekä sosionomiopiskelijoita että sote-järjestöjä

Jasmine Lehtoranta: Opiskelijat entistä vahvemmin järjestöihin