Skip to content

SOSTE ja Metropolia sopivat yhteistyöstä

3.4.2019 10.00

Järjestöille
JärjestöhommissaJärjesTöihinOppilaitosyhteistyöJärjestöilleJärjestöopasSote-järjestöt

SOSTEn jäseninä on 234 valtakunnallista sosiaali- ja terveysjärjestöä. Sosiaali- ja terveysjärjestöissä työskentelee 50 000 palkattua työntekijää ja toimii 500 000 vapaaehtoista. SOSTEn visiona on yhdessä tehty hyvä elämä kaikille. SOSTEn arvoja ovat avoimuus, oikeudenmukaisuus, väkevyys ja edelläkävijyys.

Metropolia-ammattikorkeakoulu tarjoaa 65 tutkinto-ohjelmaa neljällä koulutusalla. Niissä opiskelee 16 400 opiskelijaa, ja heitä opettaa päätoimisesti 570 opettajaa. Metropolian tavoitteena on olla osaamisen rohkea uudistaja ja tulevaisuuden aktiivinen rakentaja. Metropolian arvoja ovat asiantuntijuus, korkea laatu, yhteisöllisyys ja avoimuus.

Millaista yhteistyötä syntyy näistä lähtökohdista?

Näkyväksi puolin ja toisin

SOSTEn ja Metropolian yhteistyötä on pohdittu pienissä palavereissa yhdessä Metropolian asiakkuuspäällikön ja SOSTEn asiantuntijoiden kanssa. Millaista osaamista Metropolia voisi tarjota SOSTElle ja sosiaali- ja terveysjärjestöille, ja millaisia yhteistyömahdollisuuksia SOSTE voisi tarjota Metropolialle?

Yhteistyötapaamisissa on pohdittu sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaympäristön keskeisiä haasteita, kuten digitalisaatiota ja teknologista kehitystä, kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan muutoksia ja muuttuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. On ihasteltu Metropolian uutta hyvinvoinnin rakentajien kampusta Myllypurossa. On puhuttu tapahtumista, viestinnästä, työharjoitteluista, opinnäytetöistä, Minno-projekteista, asiantuntijavaihdosta, täydennyskoulutuksista.

Keskustelujen tuloksena syntyi SOSTEn ja Metropolian yhteistyösopimus ja vuosisuunnitelma seuraaville kahdelle vuodelle. Yhteistyön tavoitteena on, että SOSTEa ja toimintamahdollisuuksia sosiaali- ja terveysjärjestöissä tehdään näkyväksi Metropolian opiskelijoille ja henkilöstölle. Vastaavasti Metropolian asiantuntijuutta ja osaamista tehdään näkyväksi sosiaali- ja terveysjärjestöille. Toivomme, että yhteistyö tuottaa lsäarvoa molemmille osapuolille. Yhdessä saavutettujen tulosten ensimmäinen arvioinnin paikka on vuoden päästä.

Pieni kohtaaminen, iso vaikutus

Ja mistä kaikki alkoi? Kohtaamisesta SOSTEn Kuntamarkkinoiden ständillä syyskuussa 2018. Pikaisesta kalenterien selaamisesta ja ensimmäisestä tutustumispalaverista lokakuussa 2018.

Yhteistyösopimus allekirjoitettiin 3.4.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa lukemaan JärjesTöihin-blogia. Muista seurata somekanavissa häsällä #JärjesTöihin


Lue myös seuraavat oppilaitosyhteistyöhön liittyvät blogit

Riikka Palo: JärjesTöihin – työharjoitteluni järjestömaailmassa

Riikka Palo: Kyselyn tulos: yhteistyö kiinnostaa sekä sosionomiopiskelijoita että sote-järjestöjä

Jasmine Lehtoranta: Opiskelijat entistä vahvemmin järjestöihin

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Järjestöhommissa -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi

10.11.2020 10:00

Mitä eroa on tietosuojalla ja tietoturvalla?

Sote-järjestöt Tietosuojasta ja tietoturvasta puhuttaessa nämä käsitteet menevät usein sekaisin keskenään, samoin kuin näiden käsitteiden sisältämät asiat. Käsitteiden sekoittuminen puhekielessä ei ole vaarallista, mutta helpottaa keskustelua ja omaa ymmärrystä, kun hahmottaa, mitä milläkin käsitteellä tarkoitetaan. Tietosuojan tavoite on rekisteröidyn eli yksittäisen henkilön, jonka tietoja käsitellään, luottamuksen ja oikeuksien – kuten yksityisyyden – turvaaminen henkilötietoja käsiteltäessä. Tietoturvan […]

Blogi

14.10.2020 10:15

Strategisen johtamisen avulla järjestö luo haluttua tulevaisuutta

Järjestöille Sopiiko strategia järjestöihin? Kannattaako liike-elämän käsitteitä ylipäänsä tuoda järjestötoimintaan? Eikö samalla kadoteta jotain olennaista järjestötoiminnan luonteesta? Strategiaa voidaan määritellä monella tavalla. Sitä voidaan kutsua pitkäjänteiseksi tavaksi saavuttaa asetetut päämäärät tai vaikkapa toiminnan juoneksi ja punaiseksi langaksi. Johtamisteoreetikko Peter F. Drucker on todennut, että jos strategia johonkin sopii, niin voittoa tavoittelemattomiin organisaatioihin. Hän kutsuu strategiaa puskutraktoriksi, […]

Blogi

13.10.2020 10:15

Työntekoa monitoimi-, etä- ja rajatiloissa

Järjestöille Vain vähän aikaa sitten Suomessa innostuttiin monitilatoimistoista. Niihin rakennettiin intensiivisen yksilötyön, yhteistyön, pistäytymisen ja erilaisen tekemisen vyöhykeitä. Niissä on puhelintiloja, ryhmätiloja ja työpisteitä. Ne olivat trendikäs vaihtoehto vanhakantaiselle toimistolle. Nyt ne ovat tyhjinä, kun töitä tehdään kotona. Etätyöaika muuttaa meitä Kotona on tavoitteita priorisoitava ja pilkottava osiksi. Merkitykselliset, tärkeät ja kiireelliset työt pitää erottaa ja […]