Skip to content

SOSTE ja Metropolia sopivat yhteistyöstä

3.4.2019 10.00

Järjestöille
JärjestöhommissaJärjesTöihinOppilaitosyhteistyöJärjestöilleJärjestöopasSote-järjestöt

SOSTEn jäseninä on 234 valtakunnallista sosiaali- ja terveysjärjestöä. Sosiaali- ja terveysjärjestöissä työskentelee 50 000 palkattua työntekijää ja toimii 500 000 vapaaehtoista. SOSTEn visiona on yhdessä tehty hyvä elämä kaikille. SOSTEn arvoja ovat avoimuus, oikeudenmukaisuus, väkevyys ja edelläkävijyys.

Metropolia-ammattikorkeakoulu tarjoaa 65 tutkinto-ohjelmaa neljällä koulutusalla. Niissä opiskelee 16 400 opiskelijaa, ja heitä opettaa päätoimisesti 570 opettajaa. Metropolian tavoitteena on olla osaamisen rohkea uudistaja ja tulevaisuuden aktiivinen rakentaja. Metropolian arvoja ovat asiantuntijuus, korkea laatu, yhteisöllisyys ja avoimuus.

Millaista yhteistyötä syntyy näistä lähtökohdista?

Näkyväksi puolin ja toisin

SOSTEn ja Metropolian yhteistyötä on pohdittu pienissä palavereissa yhdessä Metropolian asiakkuuspäällikön ja SOSTEn asiantuntijoiden kanssa. Millaista osaamista Metropolia voisi tarjota SOSTElle ja sosiaali- ja terveysjärjestöille, ja millaisia yhteistyömahdollisuuksia SOSTE voisi tarjota Metropolialle?

Yhteistyötapaamisissa on pohdittu sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaympäristön keskeisiä haasteita, kuten digitalisaatiota ja teknologista kehitystä, kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan muutoksia ja muuttuvaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa. On ihasteltu Metropolian uutta hyvinvoinnin rakentajien kampusta Myllypurossa. On puhuttu tapahtumista, viestinnästä, työharjoitteluista, opinnäytetöistä, Minno-projekteista, asiantuntijavaihdosta, täydennyskoulutuksista.

Keskustelujen tuloksena syntyi SOSTEn ja Metropolian yhteistyösopimus ja vuosisuunnitelma seuraaville kahdelle vuodelle. Yhteistyön tavoitteena on, että SOSTEa ja toimintamahdollisuuksia sosiaali- ja terveysjärjestöissä tehdään näkyväksi Metropolian opiskelijoille ja henkilöstölle. Vastaavasti Metropolian asiantuntijuutta ja osaamista tehdään näkyväksi sosiaali- ja terveysjärjestöille. Toivomme, että yhteistyö tuottaa lsäarvoa molemmille osapuolille. Yhdessä saavutettujen tulosten ensimmäinen arvioinnin paikka on vuoden päästä.

Pieni kohtaaminen, iso vaikutus

Ja mistä kaikki alkoi? Kohtaamisesta SOSTEn Kuntamarkkinoiden ständillä syyskuussa 2018. Pikaisesta kalenterien selaamisesta ja ensimmäisestä tutustumispalaverista lokakuussa 2018.

Yhteistyösopimus allekirjoitettiin 3.4.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tervetuloa lukemaan JärjesTöihin-blogia. Muista seurata somekanavissa häsällä #JärjesTöihin


Lue myös seuraavat oppilaitosyhteistyöhön liittyvät blogit

Riikka Palo: JärjesTöihin – työharjoitteluni järjestömaailmassa

Riikka Palo: Kyselyn tulos: yhteistyö kiinnostaa sekä sosionomiopiskelijoita että sote-järjestöjä

Jasmine Lehtoranta: Opiskelijat entistä vahvemmin järjestöihin

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Järjestöhommissa -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi
erityisasiantuntija, koulutukset ja tapahtumat

16.3.2021 13:00

Huomaatko virtuaalitapahtuman hyvät puolet?

SOSTEtalk! SOSTEtalk! 2021 järjestetään virtuaalitapahtumana koronapandemiatilanteen ja -rajoitusten vuoksi. Virtuaalitapahtumassa emme saa samaa osallistumisen ja elämysten kokemusta kuin livetapahtumassa. Toisaalta, asian voi kääntää toisin päin ja voimme kysyä, mitä uutta tai parempaa virtuaalitapahtuma tarjoaa? Osallistua voit mistä vain Tapahtumaan osallistut oman tietokoneen tai mobiililaitteen kautta, lisäksi tarvitset vain nettiyhteyden. Sinun ei tarvitse matkustaa tapahtumapaikalle halki Suomen […]

Blogi

11.12.2020 11:00

Tunnistatko vaikuttavuuden solmukohtia?

Järjestöille Vaikuttavuuden arviointi tai toiminnan tulosten tarkastelu ei ole aina helppoa. Siinä missä me SOSTEssa olemme nähneet oppimista vaikuttavuutta käsitelleissä sparrauksissa ja koulutuksissa, olemme myös itse oppineet niissä erilaisista vaikuttavuuden arvioinnin solmukohdista. Jos jokin tuloksellisuuden arvioinnissa on sinua tökkinyt, olisikohan sinullakin jokin seuraavista kuudesta solmukohdasta avaamatta. Tiedolliset solmukohdat Kolme ensimmäistä solmukohtaa ovat kaikille yhteisiä. Niitä voi […]

Blogi

10.11.2020 10:00

Mitä eroa on tietosuojalla ja tietoturvalla?

Sote-järjestöt Tietosuojasta ja tietoturvasta puhuttaessa nämä käsitteet menevät usein sekaisin keskenään, samoin kuin näiden käsitteiden sisältämät asiat. Käsitteiden sekoittuminen puhekielessä ei ole vaarallista, mutta helpottaa keskustelua ja omaa ymmärrystä, kun hahmottaa, mitä milläkin käsitteellä tarkoitetaan. Tietosuojan tavoite on rekisteröidyn eli yksittäisen henkilön, jonka tietoja käsitellään, luottamuksen ja oikeuksien – kuten yksityisyyden – turvaaminen henkilötietoja käsiteltäessä. Tietoturvan […]