Sote-palvelujen siirtyminen hyvinvointi­alueille on järjestöille välietappi

Kasvokuvassa hymyilee Anita Hahl-Weckström.

Etusivu / Blogi / Sote-palvelujen siirtyminen hyvinvointi­alueille on järjestöille välietappi

Historiallinen sote-uudistus toteutuu pian, kun sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy vuodenvaihteessa hyvinvointialueille.

Siirto on herättänyt pelkoja palvelujen katkoksista ja tietojärjestelmäongelmista. Järjestöjen näkökulmasta vuodenvaihde ei ole suuren uudistuksen päätepiste vaan enemmänkin välietappi tiellä kohti uutta toimintaympäristöä.

Järjestöavustusmallit pääosin valmiita, avustusten hakuaikoja syytä seurata

Järjestöavustukset, hyvinvointialueiden strategiat ja järjestöyhteistyön rakenteet ovat olleet kuluneena vuonna Järjestöjen sote-muutostuen erityisessä seurannassa.

Joulukuun alussa kerättyjen tietojen perusteella suurin osa hyvinvointialueista on saanut valmiiksi järjestöjen avustusmallin. Joillakin alueilla yksityiskohtien viimeistely venyy kuitenkin vuodenvaihteen yli, ja avustusten hakuaikataulu on monilla alueilla vielä pimennossa. Järjestöjen kannattaakin seurata omien hyvinvointialueidensa viestintäkanavia hakuilmoitusten varalta.

Lue lisää: Järjestöt hyvinvointialueilla 11/2022: Tilannekuva avustuksista, hyvinvointialuestrategioista ja järjestöille tärkeistä hallintorakenteista (pdf) (innokyla.fi)

Valtaosa hyvinvointialueista on hyväksynyt hyvinvointialuestrategiat. Järjestöt nähdään niissä tärkeinä kumppaneina, mutta yhteistyön muotoutuminen vie oman aikansa. Yhteistyörakenteet ja niiden valmiusaste vaihtelevat alueittain.

Vuoden 2023 tärkeitä teemoja ovat hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen sekä palvelujen kehittäminen

Järjestöjen sote-muutostuki kääntää jo katsetta kohti tulevaisuutta. Yksi vuoden 2023 tärkeä teema järjestöjen näkökulmasta ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä (hyte) koskevat neuvottelut. Laki edellyttää, että hyvinvointialue käy vuosittain hyte-neuvottelut terveyden edistämistyötä tekevien julkisten toimijoiden, yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Ensimmäiset hyvinvointialueet ovat jo pohtineet, miten neuvotteluja toteutetaan. Alustavista suunnitelmista voi päätellä, että alueilla on paljon tapaamisia ja keskusteluja eri sidosryhmien kanssa. Esimerkiksi järjestöjen teemaverkostoille on suunniteltu tapaamisia seudullisesti. Työ tällä saralla jatkuu tiiviinä vuoden 2023 puolella.

Juuri käynnistynyt kansallisen monialaisen hyte-palvelukonseptin kehittäminen sekä alueelliset palvelutarjottimet tulevat parantamaan myös järjestöjen toiminnan ja palvelujen löydettävyyttä. Toimintamallista on apua sekä asukkaille että ammattilaisille asiakas- ja palveluohjaukseen.

Lue lisää: Järjestöjen hyvinvointia ja terveyttä edistävät toiminnot paremmin saataville – näin kehittämistyöhön pääsee mukaan hyvinvointialueella

Lue lisää: Miten saada järjestöt mukaan sote-palveluihin? – toimintamallikoosteet tarjoavat ratkaisuja järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyöhön

Palvelujen sisällön sekä asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen hyvinvointialueilla jatkuu. Osa hyvinvointialueista on aloittanut osallisuusohjelman laatimisen. Myös ne kanavoivat osaltaan järjestöjen edustamien ihmisten ääntä palvelujen kehittämiseen. Palvelujen sisällöt, palveluohjaus ja osallisuusohjelmat ovat järjestöjen näkökulmasta vuoden 2023 tärkeimpiä teemoja.