Sote-uudistuksen loppukirissä järjestöille tärkeitä teemoja ovat toiminta­edellytykset ja yhteistyö­rakenteet

Kasvokuvassa hymyilee Anita Hahl-Weckström.

Etusivu / Blogi / Sote-uudistuksen loppukirissä järjestöille tärkeitä teemoja ovat toiminta­edellytykset ja yhteistyö­rakenteet

Hyvinvointialueiden valmistelussa eletään parhaillaan kiireisiä aikoja, sillä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut siirtyvät alueiden vastuulle vuodenvaihteessa. Tuleva muutos näkyy myös järjestöjen kanssa tehtävässä yhteistyössä. Järjestöavustamisen malleja ja periaatteita on valmisteltu yhdessä, ja osalla alueista päätöksiä on jo tehty ja lopuilla niitä tehdään vuodenvaihteen lähestyessä.

Toimintaedellytysten lisäksi syksyn tärkeimmät vaikuttamisen teemat ovat olleet järjestöjen huomioiminen hyvinvointialueiden hallinnollisia rakenteita ja strategioita koskevissa asiakirjoissa. Hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyspalvelujen sisällöllistä kehittämistä on edistetty tekemällä entistä tiiviimpää yhteistyötä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) eri ohjelmien vastuuhenkilöiden kanssa.

Järjestöjen sote-muutostuki on syksyllä välittänyt ajankohtaista tietoa järjestöille tärkeistä teemoista kokoamalla yhteen hyvinvointialuekohtaisia tietoja ja viestimällä tiedoista. Tiedot avustuksista, hyvinvointialueiden strategioista ja järjestöille tärkeistä hallintorakenteista ovat kiinnostaneet laajalti.

Asiat eivät tapahdu itsestään – tarvitaan yhteistä vaikuttamista ja näkyvyyttä

Tilannekuvatiedon kokoamisen lisäksi muutostuen syksyä ovat värittäneet runsaasti osallistujia kerännyt hyvinvointialuevaikuttamisen webinaari sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa järjestetyt Vaikuttavia kohtaamisia -sarjan osallisuusteemaiset keskustelut. Syyskuussa muutostuki osallistui Kuntamarkkinoille, jossa tavoitimme päättäjiä eri puolilta Suomea ja jaoimme heille vinkkilistaa hyvän järjestöyhteistyön varmistamiseksi.

Tapahtumien lisäksi Järjestöjen sote-muutostuki on pitänyt alustuksia esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhdyspintavalmistelun kokouksissa, Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) Kotoutumisen kumppanuusohjelman verkostotilaisuudessa ja Kuntaliiton järjestöyhteistyön kehittämispäivässä. Lisäksi puheenvuoroja on pidetty SOSTEn verkostojen ja jäsenliittojen tilaisuuksissa.

Muutostuen tiimin kokoonpano muuttuu marraskuussa, kun tiimissä aloittaa uusi järjestöasiantuntija Milla Kajanne. Hänen työskentelyalueitaan ovat Helsinki, Keski-Uusimaa ja Länsi-Uusimaa.

Palvelujen järjestämisvastuu siirtyy pian hyvinvointialueille

Palvelujen järjestämisvastuu siirtyy pian hyvinvointialueille, mutta tehtävää on vielä paljon. Tärkeää on varmistaa, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuudelle tulee alueilla olemaan resursseja ja alueilla saadaan luotua neuvottelujen sekä yhteistyön malleja. Hyvän lisän tähän kokonaisuuteen tuo Suomen kestävän kasvun ohjelman osaprojekti monialaisesta HYTE-palvelukonseptista.

Myös Järjestöjen sote-muutostuen loppuvuosi jatkuu vilkkaana. Luvassa on ajankohtaista tietoa eri aiheista ja puheenvuoroja useissa järjestötilaisuuksissa.

Vaikka sote-uudistuksesta tulee pian totta, palvelujen kehittämistyö hyvinvointialueilla jatkuu vuodenvaihteen jälkeenkin. Se tarkoittaa, että järjestöillä on vielä aikaa päästä mukaan palvelujen kehittämistyöhön.