Skip to content

Uusi Järjestöhommissa-blogi tukee järjestötyötä

11.2.2019 13.52

Järjestöille
JärjestöhommissaJärjestöilleJärjestöopas

Oppimisen ja kehittymisen 70:20:10-mallin mukaan aikuinen oppii työelämässä ennen kaikkea tekemällä työtä ja ratkaisemalla siihen liittyviä ongelmia. Näin tapahtuu 70 % työelämässä tarvittavasta oppimisesta. 20 % oppimisesta tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa esimerkiksi antamalla ja saamalla palautetta tai jakamalla omia kokemuksia ja haasteita muiden kanssa. Tiimityö, työparityöskentely, verkostot ja yhteiset kehittämisprojektit ovat huomaamaton tapa päivittää omaa osaamistaan. Perinteisellä koulutuksellakin on oma paikkansa, 10 % oppimisesta tapahtuu muodollisissa koulutuksissa ja valmennuksissa.

Osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen on järjestöissäkin jatkuva haaste. Järjestöhommissa pitää olla todellinen moniosaaja: hankkia rahoitus, luoda kumppanuuksia, arvioida ja mitata tuloksia ja vaikuttavuutta, vaikuttaa yhteiskunnallisesti sekä viestiä, somettaa ja markkinoida. Tämän lisäksi pitää johtaa toimintaa, ihmisiä ja järjestöä.

Uusi Järjestöhommissa-blogi perustettiin tukemaan sujuvaa arkea järjestöissä ja työssä kehittymistä. Blogissa käsitellään tuttuja järjestötyöhön liittyviä aiheita sekä toimialan ajankohtaisia muutoksia.

Kirjoittajina ovat SOSTEn asiantuntijat ja kaikki järjestöosaajat. Jos sinulla on kiinnostavaa kerrottavaa ja vinkkejä järjestöhommista, ota yhteyttä. Julkaisemme uusia bloggauksia viikottain.

Järjestöopas kokoaa ohjeet ja vinkit järjestötyöhön

SOSTE julkaisi tänään myös Järjestöopas-palvelun tukemaan järjestöjen arkea. Sote-järjestöjen työntekijöille suunnatusta oppaasta löytyy jäsennellysti tietoa sekä ohjeita ja vinkkejä järjestötoimintaan. Järjestöhommissa-blogin sisältöjä löydät myös Järjestöoppaasta. Oppaasta löytyy lisäksi artikkeleita muun muassa hallintoon, talouteen ja hankintoihin sekä kehittämis- ja vaikuttamistyöhön. Järjestöoppaan artikkeleista saa perustietoa aiheesta sekä vinkkejä lisätiedon lähteille. Oppaasta löydät asiantuntija-artikkeleiden ja bloggausten lisäksi kuhunkin osioon liittyvät SOSTEn tapahtumat ja koulutukset.

Tervetuloa lukemaan Järjestöhommissa-blogia. Muista seurata somekanavissa häsällä #järjestöhommissa!

Kommentit

  1. Esa A.O. Tuominen sanoo:

    FSA Teemaryhmä haluaa osallistua blogiin, mutta asiasta pitänee ensin hieman neuvotella! Tällä hetkellä meidän mielenkiintomme kohdistuu TIEDOLLA JOHTAMISEEN – tai pikemminkin sen puutteeseen sote:ssa! Myös olemattomat johtamisen laatukriteerit ovat ongelma, joka pitää ratkaista – mieluummin heti kun 10 vuoden kuluttua! ks kommenttini Hallinnon Tutkimus 2/2018.

  2. Sami Suominen sanoo:

    Hyvä, ole sitten yhteydessä vaikka sähköpostilla järjestöpäällikkö Riitta Kittilään!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Järjestöhommissa -blogi

Kaikki blogin artikkelit
Blogi

19.12.2018 14:11

Nettisivujen saavutettavuusvelvoite myös järjestöille

Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä lakiesitys, jolla pannaan täytäntöön EU:n saavutettavuusdirektiivi eli direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta. Tarkoituksena on varmistaa, että kaikki, mukaan lukien vammaiset henkilöt, pystyvät niitä käyttämään. Asia on tärkeä, sillä on arvioitu, että saavutettavuuden kannalta pelkästään erityisryhmiin kuuluu jopa 20 prosenttia suomalaisista. Lisäksi monilla ikäihmisillä on samanlaisia pulmia verkkosivuja käyttäessään. […]

Blogi
lakimies

21.5.2018 13:07

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet yhdistystoiminnassa

Onko yhdistyksen jäsenyys sopimus? Vai perustuuko jäsenten henkilötietojen käsittely lakisääteisen velvoitteen lisäksi esimerkiksi yhdistysviestintää ja jäsenpalveluja toteutettaessa oikeutettuun etuun? vai molempiin? Minkälaiseen henkilötietojen käsittelyyn tarvitaan rekisteröidyn suostumus?  Pitääkö uutiskirjeen tilaajilta kysyä uudestaan haluavatko edelleen aikaisemmin itse tilaamansa kirjeen? Yhdistykset ja muut yleishyödylliset toimijat kuten muutkin organisaatiot ovat valmistautuneet tietosuoja-asetuksen voimaan tuloon tiiviisti viime kuukaudet. Yhdistyksissä […]

Blogi
lakimies

23.4.2018 15:00

Uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan pian

Tietosuoja-asetus (GDPR) tulee automaattisesti suoraan sovellettavaksi lainsäädännöksi 25.5.2018 alkaen kaikissa EU-maissa. Asetuksen ja sitä täydentävän tietosuojalain sekä muun erityissääntelyn lisäksi Tietosuojavaltuutettu ja EU:n tietosuojaryhmä antavat ohjeita asetuksen soveltamisessa. Tietosuojavaltuutetun www-sivuja onkin hyvä seurata säännölliseksi. Valtuutettu julkaisee malleja ja ohjeita asetuksen soveltamisesta. Seuranta kannattaa antaa tietosuojavastaavan / tietosuojasta vastaavan henkilön tehtäväksi. Tässä kootusti muutamia huomioitavia asioita […]