Hyvinvointialueiden ohjauksen siirtyessä valtionvarainministeriön vastuulle sote-tavoitteiden toteutumista on seurattava tarkasti

SOSTElausunto.

Etusivu / Lausunnot / Hyvinvointialueiden ohjauksen siirtyessä valtionvarainministeriön vastuulle sote-tavoitteiden toteutumista on seurattava tarkasti

Orpon hallitusohjelman ja kansallisen palvelureformin pohjalta päivitetyissä valtakunnallisissa tavoitteissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle linjataan, että selkeä palvelujärjestelmä, palveluverkko ja palveluohjaus lisää peruspalvelujensaatavuutta, jatkuvuutta ja yhteensovittamista. Niin ikään tavoitteena on, että palvelujärjestelmä on joustava ja kriisinkestävä ja turvaa väestön terveyttä, hyvinvointia ja riittävää toimeentuloa koko maassa. Lisäksi valtakunnallisena tavoitteena on, että hyvinvointialueiden ja kuntien sekä muiden toimijoiden välillä on toimivat yhteistyörakenteet, joissa painottuu ennaltaehkäisy.

SOSTE korosti hallintovaliokunnalle antamassaan asiantuntijalausunnossa, että hyvinvointialueiden ohjauksen siirtyessä valtionvarainministeriön vastuulle sen tulee seurata ja ohjata edellä mainittuja tavoitteita vähintään samalla pieteetillä kuin taloudellisten tavoitteiden toteutumista.

SOSTEn kehysriihivaikuttamisen bannerimainos