Skip to content

Julkaisu

Järjestöjen palvelutuotanto -artikkelisarja

Miten ei-voittoa tavoittelevat toimijat näkevät roolinsa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisijoina? Miten toiminnan erityisluonne tulee esille, kun palvelutuotanto ja yleishyödyllinen toiminta kulkevat rinnakkain?

Järjestöjen palvelutuotannolla on pitkä yhteiskunnallinen historia ja usein juuri järjestöt ovat olleet ensimmäisiä palveluiden kehittäjiä haavoittuvissa asemissa oleville asiakasryhmille. Tälle järjestöjen palvelutuotannolle on edelleen yhteiskunnallista tilausta ja palveluita tuottaville järjestöille on oma paikkansa muuttuneissa palvelujärjestelmissä.

Järjestöjen palvelutuotanto -artikkelisarja kertoo järjestöjen palvelutuotannosta ja sen erityisluonteesta

Sote-uudistuksen onnistunut toteutus hyödyntää palvelutuotannon monipuolisuutta ja eri toimijoiden kyvykkyyksiä, kirjoittaa SOSTEn johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi artikkelisarjan esipuheessa.

Lue artikkelisarjan esipuhe

Artikkelit

Artikkeli

Palveluja heikoimmille

Kansalaisyhteiskunta   Leena Rusi, kehittämisjohtaja, Sininauhasäätiö-konserni. Ella Saranpää, viestinnän asiantuntija, Sininauhasäätiö-konserni.   Suomessa on aina ollut hätää ja huono-osaisuutta. Myös tänään. 1800-luvulla kärsittiin nälkävuosista, tämän ajan vitsauksia taas ovat esimerkiksi asunnottomuus, päihde- ja mielenterveysongelmat sekä kokemus osattomuudesta. Hätä muuttaa muotoaan, mutta ei katoa. Useimmiten sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat syntyneet vastaamaan yhteiskunnassa sitkeästi elävään hätään. Hienommin […]

Artikkeli

Järjestöjen palvelutoiminnan maisema 2020 

Kansalaisyhteiskunta   Jorma Niemelä yhteiskuntatieteiden tohtori, sosiaalityön dosentti   Älä ole osa ongelmaa – ole osa ratkaisua. Tätä keskeistä järjestöjohtamisen viisautta kannattaa hyödyntää asemoitaessa järjestöjen palvelutuotantoa uudelle vuosikymmenelle. Hoivakriisi, kapitalismin kritiikki ja pandemian aiheuttamat poikkeusolot haastavat järjestöjä kirkastamaan palvelutuotantonsa missiota ja tehtäviä. Järjestöjen palvelutuotannon oikeutus lähtee niiden koko järjestelmän resilienssiä, taipuisaa kestävyyttä, vahvistavasta sitoutuneisuudesta kohderyhmiinsä, niiden […]

Artikkeli

Yhtiöitetty palvelutoiminta ja sen erityispiirteet – toimiva omistajaohjaus varmistaa yhteiskunnallisen yrityksen suunnan

Kansalaisyhteiskunta   Pentti Lemmetyinen, hallituksen puheenjohtaja, ARVO Kimmo J. Lipponen, toimitusjohtaja, ARVO   Keskustelu järjestöjen palvelutoiminnan yhtiöittämisestä nousi vahvemmin 2000-luvun alussa, kun järjestöt joutuivat yhä enemmän kilpailemaan julkisissa hankinnoissa yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien kanssa. Yhtiöittämisellä voidaan saada monia hyötyjä kuten toiminnan selkeys ja mahdollisuudet laajentumiseen. Keskustelua ja pohdintaa omien palvelujen yhtiöittämisestä on käyty läpi vuosien […]

Artikkeli

Järjestöt yhteiskunnallisina vaikuttajina

Kansalaisyhteiskunta   Jukka Tahvanainen, toimitusjohtaja, Näkövammaisten liitto ry, hallituksen puheenjohtaja SOSTE ry   Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on järjestöjen perustehtävä. Olemme järjestöinä olemassa ennen kaikkea siksi, että jäsentemme oikeudet toteutuisivat ja heidän elämänlaatunsa olisi mahdollisimman hyvä. Vaikuttaminen on yhteistyötä, yhdessä tekemistä, asioiden selvittämistä, ongelmien esille nostamista ja viestin kirkastamista. Vaikuttamistyötä tehdään, kun haluamme muutoksen epäkohtaan tai ongelmaan. Usein […]

Artikkeli

Uudenlaisella yhteistyöllä vaikuttavia palveluita

Kansalaisyhteiskunta   Hanna Hauta-aho hankepäällikkö Maarit Hirvonen Alustapalvelu Sociala Oy:n toimitusjohtaja, Mielen ry:n toiminnanjohtaja Markku Virkamäki Kehitysvammaisten Palvelusäätiön toimitusjohtaja ja KVPS Tukena Oy:n hallituksen puheenjohtaja   Järjestöt ovat olleet huolissaan pärjäämisestään muuttuvassa sosiaalipalvelujen kysyntätaloudessa, jossa isot monikansalliset yritykset ovat vallanneet sosiaalipalveluiden tuottamisen, erityisesti hoivapalveluissa. Järjestöjen palvelutuotantoa vahvistamaan on nyt kehitetty uudenlaisia menetelmiä ja mahdollisuuksia. Suomessa kaikki hallitukset […]

Artikkeli

Järjestöjen palvelutuotanto hyvinvointitalouden ytimessä

Kansalaisyhteiskunta Jussi Ahokas, pääekonomisti, SOSTE ry   Hyvinvointitalous on sosiaali- ja terveysjärjestöjen viime vuosikymmenellä lanseeraama käsite ja tapa hahmottaa yhteiskuntaa ja yhteiskuntapolitiikkaa. Hyvinvointitalouden visio konkretisoituu lauseessa ”yhdessä tehty hyvä elämä kaikille”. Kun rakennamme hyvinvointitaloutta ja toimimme hyvinvointitaloudessa, lähtökohtana on ihmisten hyvinvoinnin ja hyvän elämän edellytysten tavoittelu. Hyvinvointitaloudellista toimintaa motivoivat siis hyvinvointitavoitteet. Pohdittaessa järjestöjen palvelutuotannon lähtökohtia, hyvinvointilähtöisyys […]

Artikkeli

Järjestöt palvelujen kehittäjinä

Kansalaisyhteiskunta Riitta Särkelä, YTT, pääsihteeri, Ensi- ja turvakotien liitto ry   Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat olennainen osa suomalaisen hyvinvoinnin rakennetta. Niillä on ollut mittava merkitys sosiaalipalvelujen kehittäjänä ja koko palvelujärjestelmän uudistajana. Järjestöjen asema on nyt muutoksessa, kun sote-palveluista on tullut kauppatavaraa ja hinnasta määräävä tekijä. Järjestöt kehittyivät palvelujen tuottajina ja ammatillistuivat erityisesti 1980-luvulla (Rönnberg 1999; Särkelä […]

Artikkeli

Asiakkaan ääni kuuluviin – kuulovammaisten moninaiset tarpeet

Kansalaisyhteiskunta Sanna Kaijanen, toiminnanjohtaja, Kuuloliitto ry ja hallituksen jäsen Kuulo-Auris Oy Anniina Lavikainen, kehittämispäällikkö, Kuuloliitto ry   Kuulovammat johtuvat useista syistä ja jokaisen kuulovammaisen palvelutarpeet ovat yksilöllisiä. Monet tarvitsevat kuitenkin jossain elämänsä vaiheessa kuulonkuntoutusta. Harva kuulovammainen kuitenkaan saa muuta kuin kuulon apuvälineen. Kuulonkuntoutusta ei pitäisi nähdä vain teknisen apuvälineen myöntämisenä, vaan laajemmin kuntoutujan tukemisena eri keinoin […]

Artikkeli

Kotkalainen KOSKENRINNE kehittyy ja kehittää

Kansalaisyhteiskunta Sirpa Kotola, toiminnanjohtaja, Koskenrinne   Kotkalainen Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry täyttää kesäkuussa 75 vuotta. Yhdistys perustettiin Kotkan vanhainkodin kannatusyhdistyksenä vuonna 1945, hetimiten sotavuosien jälkeen ”Hyvillä ajatuksillasi, hyvillä sanoillasi ja hyvillä teoillasi” huolehtimaan, että vanhuksilla on hyvät asunto-olot ja hyvä elämä. Sittemmin vettä on virrannut viereisessä Langinkoskessa ja paljon on tapahtunut niin toimintaympäristössä kuin omassa toiminnassa. Olemassaolon […]

Artikkeli

Serviceproduktion som en del av allmännyttig verksamhet

Kansalaisyhteiskunta Pia Sundell, verksamhetsledare, Barnavårdsföreningen r.f   Barnavårdsföreningen i Finland r.f. har producerat service som en del av Helsingfors stads servicenätverk sedan början av 1900 talet. Barnavårdsföreningen har i över hundra år bedrivit både småbarnspedagogik och vård utom hemmet. Genom så gott som hela föreningens 127-åriga historia har man producerat tjänster för Helsingfors stad. Under de senaste […]

Artikkeli

Laadukas palvelu syntyy organisaation yhteistyönä

Kansalaisyhteiskunta Matleena Merta, SOS-Lapsikylä SOS-Lapsikylässä palvelun laatu muodostuu lasten ja perheiden asiakastyytyväisyydestä, palveluiden vaikuttavuudesta, asiakasturvallisuudesta sekä johtamisen ja hallinnon toimivista prosesseista. Sosiaalihuollon ja lastensuojelun palveluiden laatu on monitahoinen käsite. ”Laatu ei ole vain palvelujen tuottamiseen osallistuvien vastuulla, vaan se ulottuu organisaation jokaiseen työntekijään, henkilöstö- ja taloushallinnosta johtoryhmään. Laatu syntyy koko organisaation tahtotilasta ymmärtää syvällisesti asiakkaiden tarpeita […]


Julkaisun tiedot

©SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, kesäkuu 2020

Toimittanut SOSTEn erityisasiantuntija Kari Lankinen.

Katso SOSTEn julkaisut.