Järjestöt kuntoutuksen toimijoina

Kuvituskuva, jossa ihminen pyörätuolissa alhaalta ja takaa kuvattuna.

Etusivu / Artikkelit / Järjestöt kuntoutuksen toimijoina

Järjestöt toimivat kuntoutuksessa monessa roolissa: tuen ja neuvonnan tarjoajina, kuntoutuspalvelujen tuottajina sekä kuntoutuksen kehittäjinä ja tutkijoina.

Järjestöjen tuottamien palvelujen merkitys

Ihmisen saamalla tuella on laaja-alainen merkitys sairauteen tai vammaan sopeutumisessa, toivon ja selviytymisen tunteen syntymisessä sekä terveyden ja hyvinvoinnin kohentumisessa. Järjestöjen tarjoamalla tuella saattaa olla jopa ratkaiseva merkitys ihmisen kuntoutumisessa.

Kuntoutujan kannalta erityistä järjestöjen tuottamissa kuntoutuspalveluissa on esimerkiksi järjestöjen pitkä kokemus, vahva erityisasiantuntijuus ja osaaminen omasta asiakasryhmästä sekä vertaisuuden mukanaolo kuntoutuksessa. Jotkin järjestöt ovat ainoita edustamansa ihmisryhmän kuntoutuspalvelun tuottajia, jolloin järjestöt täydentävät omalla erikoisosaamisellaan muuta palvelujärjestelmää.

Järjestöillä on vahva asema erityisesti päihdekuntoutujien päivätoiminnan ja kuntouttavan työtoiminnan tuottajina. SOSTEn vuonna 2021 julkaiseman selvityksen mukaan näissä palveluissa järjestömuotoisten palveluntuottajien osuus yksityisistä palveluntuottajista on lähes 90 prosenttia.

Ennaltaehkäisyn merkitys kuntoutuksessa

Toimintakykyä edistetään parhaiten ihmisten arjessa, omassa kotikunnassa. Hyvät liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet, kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä paikat, joissa voi osallistua ja tuntea kuuluvansa johonkin pitävät yllä ihmisten terveyttä ja lisäävät elämänlaatua. Järjestöjen kuntoutuskurssit ja muu ryhmätoiminta ja vertaistuki erilaisissa elämäntilanteissa tukevat omalta osaltaan ihmisten jaksamista.

Kuntoutus auttaa ihmisiä pysymään työkykyisinä, toimintakuntoisina ja arjessa pärjäävinä. Hyvin toimiva kuntoutus on merkityksellistä ihmisen ja myös yhteiskunnan kannalta. Voidaan perustellusti sanoa, että kuntoutus on hyvin toimivan yhteiskunnan kivijalka.

Katso tarkempaa tietoa siitä, millaista Stea-rahoitteista toimintaa järjestöillä on terveyden edistämisessä ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä (pp, 11.1.2023).

Lue lisää: Kuntoutus