Aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen laatusuosituksen tulee olla vakavasti otettava työkalu työurien ja työhyvinvoinnin parantamiseen


Etusivu / Lausunnot / Aktiivisen ja toimintakykyisen ikääntymisen laatusuosituksen tulee olla vakavasti otettava työkalu työurien ja työhyvinvoinnin parantamiseen

Lausunnossaan SOSTE toteaa, että laatusuosituksissa on sinänsä tunnistettu hyvin järjestöjen rooli iäkkäiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä ikääntyneiden hyvinvointia tukevassa vapaaehtoistyössä, mutta se on merkittävästi ristiriidassa hallituksen kaavaileman järjestöjä koskevan politiikan kanssa. Vapaaehtoistyössä tehdään laatusuosituksen tekstin mukaisesti mittavat määrät työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseksi, minkä vuodelle 2027 kaavailtu sosiaali- ja terveysjärjestöjen rahoituksen leikkaus vaarantaa. Etenkin paikallisella tasolla tuettua työtä pystytään tekemään paljon vähemmän, jos mahdollistava rahoitus leikataan kaavaillussa mittakaavassa. Myös elinikäisen oppimisen näkökulmasta tärkeään vapaan sivistystyön rahoitukseen on kaavailtu leikkauksia.