Alueiden kehittäminen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikka


Etusivu / Lausunnot / Alueiden kehittäminen ja EU:n alue- ja rakennepolitiikka

HE 47/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi

Lausunnon vastaanottaja: Valtioneuvosto