Automaattinen päätöksenteko


Etusivu / Lausunnot / Automaattinen päätöksenteko

VN/3071/2020 / Arviomuistio hallinnon automaattiseen päätöksentekoon liittyvistä yleislainsäädännön sääntelytarpeista

Lausunnon vastaanottaja: Oikeusministeriö

Digitalisaatiota ja automaatiota hyödyntämällä julkisen vallan päätöksenteon laatua ja tehokkuutta on pystytty lisäämään. Automaattinen päätöksenteko tarvitsee kuitenkin tehokasta valvontaa ja jatkuvaa arviointia, jotta varmistetaan perusoikeuksien toteutuminen.