Skip to content

Automaattinen päätöksenteko

Lausunnon vastaanottaja: Oikeusministeriö

6.7.2020 15.17

Kansalaisyhteiskunta
Kansalaisyhteiskunta

Digitalisaatiota ja automaatiota hyödyntämällä julkisen vallan päätöksenteon laatua ja tehokkuutta on pystytty lisäämään. Automaattinen päätöksenteko tarvitsee kuitenkin tehokasta valvontaa ja jatkuvaa arviointia, jotta varmistetaan perusoikeuksien toteutuminen.

Lue lausunto (pdf)