Skip to content

Hankintalaki

Lausunnon vastaanottaja: Työ- ja elinkeinoministeriö

29.4.2022 17.15

Kansalaisyhteiskunta
JärjestöilleKansalaisyhteiskunta

SOSTE katsoo, että ehdotetut muutokset lisäisivät oikeudellista epävarmuutta ja  hallinnollista taakkaa eikä kannata esitettyjä muutoksia.

Lue lausunto (pdf)