Hankintalaki


Etusivu / Lausunnot / Hankintalaki

Lausuntopyyntö koskien hallituksen esitystä eduskunnalle julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamista

Lausunnon vastaanottaja: Työ- ja elinkeinoministeriö

SOSTE katsoo, että ehdotetut muutokset lisäisivät oikeudellista epävarmuutta ja  hallinnollista taakkaa eikä kannata esitettyjä muutoksia.