Hyvinvointialueiden valmiussuunnittelua yhtenäistetään ja vahvistetaan


Etusivu / Lausunnot / Hyvinvointialueiden valmiussuunnittelua yhtenäistetään ja vahvistetaan

SOSTE pitää lausunnossaan hyvänä asetusta, jolla yhtenäistetään sosiaali- ja terveydenhuollon varautumistoimia hyvinvointialueilla ja parannetaan sosiaali- ja terveydenhuollon kriisinkestävyyttä. SOSTE korostaa, että varautumisessa tulee kiinnittää huomiota ennen kaikkea sosiaali- ja terveysalan työvoiman saatavuuteen sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamiin seurauksiin. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat terveysuhkat kohdistuvat erityisesti heikoimmassa asemassa oleviin, joilla ei esimerkiksi varallisuuden tai terveydentilansa vuoksi ole mahdollisuutta varautua ilmastonmuutoksen seurauksiin.

Lisäksi SOSTE muistuttaa, että myös sosiaali- ja terveysalan järjestöillä voi olla oleellinen rooli häiriötilanteissa.