Kauppa­vaikutus­ten arviointi järjestöjen 100 prosentin palkka­tuen yhtey­dessä


Etusivu / Lausunnot / Kauppa­vaikutus­ten arviointi järjestöjen 100 prosentin palkka­tuen yhtey­dessä

SOSTE vaatii, että valtioneuvoston asetuksen esitetty 6. luvun 16 a pykälä kauppavaikutuksen arvioinnista poistetaan. Ehdotetut ”kauppavaikutuskriteerit” ovat tarpeettomia ja kohtuuttomia. Niiden soveltamisesta seuraisi erittäin merkittäviä heikennyksiä työttömien mahdollisuuteen työllistyä järjestöihin ja saada sitä kautta tukea jatkopolkuihin. Ehdotus tulisi poistamaan kaikkein vaikuttavimman järjestötyöllistämisen.

Lue lisää: Järjestötyöllistämisen tulevaisuus eduskunnan käsissä