Komission laaja ehdotuskokonaisuus EU:n lääkelainsäädännön muuttamiseksi pyrkii selkiyttämään ja yhdenmukaistamaan lääkelainsäädäntöä

SOSTElausunto.

Etusivu / Lausunnot / Komission laaja ehdotuskokonaisuus EU:n lääkelainsäädännön muuttamiseksi pyrkii selkiyttämään ja yhdenmukaistamaan lääkelainsäädäntöä

Komission ehdotuksen tavoitteena on edistää lääkekehitystä erityisesti täyttymättömien lääketieteellisten tarpeiden osalta, varmistaa lääkkeiden kohtuuhintaisuus ja saatavuus, vähentää lääkkeiden ympäristövaikutuksia sekä keventää lääkkeiden elinkaaren eri vaiheisiin liittyviä hallinnollisia prosesseja. Lainsäädäntöuudistus tulee vaikuttamaan merkittävästi sekä Euroopan lääkeviraston ja kansallisten lääkeviranomaisten että lääketeollisuuden toimintaprosesseihin.

SOSTEn mielestä EU-lääkelainsäädännön uudistus on tarpeellinen ja tavoitteet yleisesti kannatettavia. EU:n globaalin aseman vahvistaminen lääkkeiden osalta on tärkeää. Lääkkeiden saatavuuden varmistaminen on kaikkien jäsenvaltioiden yhteinen tehtävä. Unionin toimilla voidaan tukea kansallisia toimia.

SOSTE nostaa lausunnossaan esiin mm. lääkkeiden saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden turvaamisen, uusien lääkkeiden kehittämisen panostamisen tasapuolisuuden, tiedon lisäämisen mikrobilääkeresistenssistä sekä lääkkeiden myyntilupa-arvioinnin keventämisen.