Kuluttajansuojalaki


Etusivu / Lausunnot / Kuluttajansuojalaki

Lausunto koskien hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Se, että kuluttajansuojalaissa suoraan ilmaistaisiin sen soveltuvan myös esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluja koskeviin virhe- ja viivästystilanteisiin, edesauttaisi myös sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 24 §:n mukaisten sosiaaliasiamiesten ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 11 §:n mukaisten potilasasiamiesten neuvontatyötä.