Skip to content

Kuluttajansuojalaki

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

20.5.2022 12.00

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

Se, että kuluttajansuojalaissa suoraan ilmaistaisiin sen soveltuvan myös esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluja koskeviin virhe- ja viivästystilanteisiin, edesauttaisi myös sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 24 §:n mukaisten sosiaaliasiamiesten ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 11 §:n mukaisten potilasasiamiesten neuvontatyötä.

Lue lausunto (pdf)