Kustannustuki


Etusivu / Lausunnot / Kustannustuki

HE 207/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Lausunnon vastaanottaja: Talousvaliokunta

Eduskunnan talousvaliokunnalle on annettu lausunto kustannustuen muuttamisesta.  SOSTE kannattaa pandemiasta johtuneista rajoituksista eniten kärsineiden yritysten jatkotukea, mutta edellyttää selkeämpää ja yhdenvertaisempaa sääntelyä.