Lausunnolla oleva lakiehdotus keventäisi yhdistysten hallintoa


Etusivu / Lausunnot / Lausunnolla oleva lakiehdotus keventäisi yhdistysten hallintoa

Hallitus antoi 6.10. esityksensä eduskunnalle laiksi yhdistyslain muuttamisesta. Lakivaliokunnalle antamassaan lausunnossa SOSTE pääosin kannattaa esitettyjä yhdistyslain muutoksia. Kustannussyihin vedoten hallitus kuitenkin jätti esityksen ulkopuolelle odotetuimmat ja järjestöjen aiemmissa kannanotoissa toivotut uudistukset koskien toimitusjohtaja- ja fuusiosäännösten lisäämistä yhdistyslakiin. Eduskuntaan ei myöskään edennyt esitykset valmistelleen oikeusministeriön Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020-luvulla -lainvalmistelutyöryhmän ehdotus uudeksi toimintaryhmälaiksi. SOSTE pitää paheksuttavana hallituksen menettelyä jättää järjestöjen toivomat uudistukset esityksestä. Niiden valmistelu on aloitettu ja niistä on käyty keskustelua jo edellisen hallituskauden aikana, joten hallituksen olisi pitänyt pystyä turvaamaan uudistuksen edellyttämä rahoitus.