Skip to content

Sosiaali- ja terveydenhuollon valvontalaki

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

18.3.2022 13.46

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistus

SOSTEn mielestä hallituksen esitys selkeyttää ja yhtenäistää sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaa. SOSTE kiinnittää lausunnossaan huomioita muun muassa riittävään tiedonsaantiin ja omavalvontaan.

Lue lausunto (pdf)