Skip to content

Sosiaalihuoltolaki

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

16.2.2022 11.16

Toimeentulo
Hyvinvointi ja terveysSosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistusToimeentulo

Lausunnon keskeiset huomiot

  • Esitys selkeyttää ja täsmentää hoitoa ja huolenpitoa turvaavien palvelujen sisältöä.
  • Osaavan henkilöstön riittävyys on edellytys esitysten viemisessä käytäntöön.
  • Ikääntyneiden ihmisten turvallisuus ansaitsee huomiota.
  • HYTEn toteutuminen edellyttää hyvinvointialue-kunta-järjestö -yhteistyötä.
  • SOSTE esittää, että lakiin kirjattaisiin hyvinvointialueiden velvollisuudesta arvioida asiakassuunnitelmien yhteydessä asiakkaiden kokonaistilanne ja mahdollisuus maksujen alentamiseen tai perimättä jättämiseen.
  • Asiakasmaksulain kokonaisuudistus on käynnistettävä viipymättä. Uudistuksella tulee tähdätä palvelujen saatavuuden parantamiseen sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen.
Lue lausunto (pdf)