SOSTE ei kannata ennestään alhaisen vastaanottorahan leikkaamista

SOSTElausunto.

Etusivu / Lausunnot / SOSTE ei kannata ennestään alhaisen vastaanottorahan leikkaamista

SOSTE on jättänyt lausuntonsa hallituksen esitysluonnokseen, jolla muutettaisiin lakia kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta ja ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta. SOSTE ei kannata jo ennestään alhaisen vastaanottorahan leikkaamista.

SOSTEn mielestä esitysluonnoksessa ei anneta riittäviä perusteluja ehdotetuille muutoksille, jotka toteutuessaan vaarantavat kansainvälistä suojelua hakevien, tilapäistä suojelua saavien ja ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutumisen. Kiristykset jo ennestään haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien taloudellisen tilanteeseen voivat johtaa vakaviin seurauksiin, kuten lasten koulumenestyksen heikkenemiseen, hyväksikäytön lisääntymiseen ja sosiaalisten ongelmien lisääntymiseen. 

Esitysluonnoksessa vastaanottotuen vertailukohtana pidetään kiireellistä toimeentulotukea, mutta SOSTEn mielestä tämä ei ole asianmukainen vertailukohta vastaanottorahan tasolle.

Lakiesityksen luonnoksessa arvioidaan, että vastaanottokeskusten asiakkaat saattavat hakeutua entistä useammin kirkon ja järjestöjen ylläpitämien ruokajakelujen pariin. SOSTEn lausunnossa muistutetaan, että Orpon hallitusohjelmaan on kirjattu merkittävät, 100 miljoonan euron,  leikkaukset sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksiin. Toteutuessaan nämä leikkaukset heikentävät merkittävästi järjestöjen mahdollisuuksia auttaa vaikeassa elämäntilanteessa olevia.

Emily Strohm erityisasiantuntija
SOSTEn kehysriihivaikuttamisen bannerimainos