Sote-palvelut tarvitsevat tukipalveluita ja avustavaa henkilökuntaa, jotta sote-ammattihenkilöt voisivat keskittyä ydintehtäviinsä


Etusivu / Lausunnot / Sote-palvelut tarvitsevat tukipalveluita ja avustavaa henkilökuntaa, jotta sote-ammattihenkilöt voisivat keskittyä ydintehtäviinsä

SOSTE tarkasteli STM:n antamaa ohjetta ammattilainsäädännön soveltamisesta potilaiden ja asiakkaiden näkökulmasta. Palveluita tarvitsevien ihmisten kohdalla on kestämätöntä, ettei oikeanlaisten palveluiden piiriin pääse sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden riittämättömyyden vuoksi. Esimerkiksi vanhustenhuollossa toimiva palveluketju edellyttää riittävää henkilöstömäärää, jotta hoivayksiköitä pystytetään ylipäätään pitämään toiminnassa. Hoiva-avustajien kouluttaminen on perusteltua.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden resurssoinnissa on tärkeää huomioida, että palvelut tarvitsevat tehokkaasti toimiakseen myös erilaisia tukipalveluita ja avustavaa henkilökuntaa, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt voisivat keskittyä omiin ydintehtäviinsä. Vaatimus riittävästä kielitaidoista on perusteltua sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi, mutta avustavissa tehtävissä työskentelevien kielitaitovaatimukset voisivat olla joustavampia.