Sote-uudistus


Etusivu / Lausunnot / Sote-uudistus
Anne Knaapi johtaja, varapääsihteeri

Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysvaliokunta

SOSTE vaatii, että tulevien hyvinvointialueiden on saatava isompi osuus kuin nyt esitetty noin yksi prosentti rahoituksestaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tehtyjen toimenpiteiden perusteella.