Sote-uudistus


Etusivu / Lausunnot / Sote-uudistus

Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi, HE 241/2020 vp

Lausunnon vastaanottaja: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

SOSTE kiinnittää lausunnossaan huomiota palveluiden esteettömyyteen ja saavutettavuuteen, sote-uudistuksen ja työvoimapalveluihin liittyvien uudistusten yhdyspintaan sekä järjestöjen mahdollisuuksiin tuottaa palveluita uudistuksen jälkeen.