Skip to content

Sote-uudistus

Lausunnon vastaanottaja: Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

12.3.2021 13.42

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelutSote-uudistus

SOSTE kiinnittää lausunnossaan huomiota palveluiden esteettömyyteen ja saavutettavuuteen, sote-uudistuksen ja työvoimapalveluihin liittyvien uudistusten yhdyspintaan sekä järjestöjen mahdollisuuksiin tuottaa palveluita uudistuksen jälkeen.

Lue lausunto (pdf)