Skip to content

STM:n uudelleenjärjestely

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

15.9.2021 8.45

Sosiaali- ja terveyspalvelut
Sosiaali- ja terveyspalvelut

SOSTE kannattaa työryhmän laatimia avien työsuojelun, Fimean, Findatan sekä THL:n tehtävien (rajatut tehtävät) jatkokehittämisen suuntaviivaehdotuksia. Kannatamme selvitys- ja valmistelutyön jatkamista työryhmän toimikauden päättymisen 30.9. 2021 jälkeen. Kyseessä on laaja kokonaisuus, jonka selvitys- ja valmistelutyöhön tulee varata riittävästi aikaa.

Lue lausunto (pdf)