STM:n uudelleenjärjestely


Etusivu / Lausunnot / STM:n uudelleenjärjestely

Kirjallinen kuuleminen sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenjärjestelymahdollisuuksia selvittävän työryhmän työn toisesta vaiheesta, VN/21145/2021

Lausunnon vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö

SOSTE kannattaa työryhmän laatimia avien työsuojelun, Fimean, Findatan sekä THL:n tehtävien (rajatut tehtävät) jatkokehittämisen suuntaviivaehdotuksia. Kannatamme selvitys- ja valmistelutyön jatkamista työryhmän toimikauden päättymisen 30.9. 2021 jälkeen. Kyseessä on laaja kokonaisuus, jonka selvitys- ja valmistelutyöhön tulee varata riittävästi aikaa.