Terapiatakuun toimeenpanoon on otettava mukaan koko lasten ja nuorten perustason palveluverkosto

SOSTElausunto.

Etusivu / Lausunnot / Terapiatakuun toimeenpanoon on otettava mukaan koko lasten ja nuorten perustason palveluverkosto

SOSTE on antanut lausunnon lasten ja nuorten terapiatakuusta. Esityksessä ehdotetaan mm. että terveydenhuoltolakiin ja korkeakouluopiskelijoiden opiskelijaterveydenhuollosta annettuun lakiin lisättäisiin säännös siitä, että perusterveydenhuollossa lyhytpsykoterapia tai psykoterapioista johdettu määrämuotoinen ja aikarajoitteinen psykososiaalinen hoito olisi aloitettava 28 vuorokauden kuluessa siitä, kun tarve tällaiselle hoidolle on todettu. SOSTE nostaa lausunnossaan esiin mm. riittävän resurssoinnin, järjestörahoituksen leikkaukset, digipalvelut.

Lasten ja nuorten mielenterveyden tukeminen vaatii monen eri toimijan ja sektorin yhteistyötä. Kyse ei ole yksistään sosiaali- ja terveydenhuollon vastuulle kuuluvasta asiasta vaan jaetusta vastuusta. Terapiatakuun toimeenpanoon on otettava mukaan koko lasten ja nuorten perustason palveluverkosto.