Uuden sote-järjestöjen rahoituslain tulee varmistaa rahoituksen ennakoitavuuden että sen tason varmistamisen järjestöjen autonomiaa kunnioittavalla tavalla


Etusivu / Lausunnot / Uuden sote-järjestöjen rahoituslain tulee varmistaa rahoituksen ennakoitavuuden että sen tason varmistamisen järjestöjen autonomiaa kunnioittavalla tavalla

Valmisteilla on historiallinen ja kansalaisjärjestöjen tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeä avustusuudistus, jolla katkaistaan kytkös Veikkauksen tuottojen ja avustusten välillä muuttamalla järjestöjen avustukset budjettirahoitteisiksi. SOSTE ei ole kannattanut tätä uudistusta, vaan olisi pitänyt järjestöjen autononomian kannalta parempana ratkaisuna pitäytymistä nykyisessä järjestelmässä ja sen sopeuttamista vallitsevaan tuottotasoon.

Tulevan Veikkauksen tuottoja korvaavan talousarviomäärärahamomentin mukaiset avustukset tulee kohdistaa yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen nykykäytännön mukaisesti. SOSTE pitää tärkeänä sitä, että tämä on esitetyn lakiluonnoksen suorasanaisesti ilmaistu tarkoitus.

Käytännössä rahoituksen lopullinen vuosittainen taso on jäämässä eduskunnan harkinnan varaan, koska lakiuudistusten taustatöiden mukaan valtionavustustoiminnan kokonaisrahoituksen tasosta ja kolmen ministeriön keskinäisistä osuuksista tultaisiin päättämään valtion talousarvion ja kehysmenettelyn yhteydessä. Lakiesityksen mukaan kustannustason kehitystä ja rahoituksen vakautta seuraisi perustettava parlamentaarinen neuvottelukunta, jonka valtioneuvosto asettaisi eduskuntakaudeksi kerrallaan.

SOSTE katsoo, että esitetty parlamentaarinen neuvottelukunta on olennainen osa uutta rahoitusmallia ja välttämätön avustusjärjestelmän seurannan ja rahoituksen vakauden varmistamisen kannalta.