Valtionavustuslaki


Etusivu / Lausunnot / Valtionavustuslaki

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionavustuslain muuttamisesta, VN/1236/2021

Lausunnon vastaanottaja: Valtiovarainministeriö

SOSTE kannattaa harmaan talouden vastaista toimenpideohjelmaa, mutta kyseenalaistaa yleishyödyllisten yhteisöjen ilmoitusvelvollisuuden laajuuden. Avustuksia saavilta yhdistyksiltä ja säätiöiltä ei pidä edellyttää luottamusjohtoa ja muita johtohenkilöitä koskevia taloudellisia selvityksiä.