SOSTE edistää kestävän kehityksen tavoitteita


Etusivu / Artikkelit / SOSTE edistää kestävän kehityksen tavoitteita

Kestävä kehitys tarkoittaa kehitystä, joka takaa mahdollisuudet hyvään elämään, mutta ei heikennä tulevien sukupolvien elinehtoja. Kestävässä kehitykseen liittyy taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen ulottuvuus. Vuonna 2015 YK:n jäsenmaat sopivat kestävän kehityksen tavoitteista ja Agenda2030 tavoiteohjelmasta. Tavoitteet ohjaavat maailman kehitysponnisteluja vuoteen 2030 asti.

Agenda2030 -ohjelman 17 kestävän kehityksen tavoitetta

 1. Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta.
 2. Poistaa nälkä, saavuttaa ruokaturva, parantaa ravitsemusta ja edistää kestävää maataloutta.
 3. Taata terveellinen elämä ja hyvinvointi kaiken ikäisille.
 4. Taata kaikille avoin, tasa-arvoinen ja laadukas koulutus sekä elinikäiset oppimismahdollisuudet.
 5. Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia.
 6. Varmistaa veden saanti ja kestävä käyttö sekä sanitaatio kaikille.
 7. Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.
 8. Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja.
 9. Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.
 10. Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä.
 11. Taata turvalliset ja kestävät kaupungit sekä asuinyhdyskunnat.
 12. Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.
 13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.
 14. Säilyttää meret ja merten tarjoamat luonnonvarat sekä edistää niiden kestävää käyttöä.
 15. Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä; edistää metsien kestävää käyttöä; taistella aavikoitumista vastaan; pysäyttää maaperän köyhtyminen ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen.
 16. Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.
 17. Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat universaaleja eli ne koskevat kaikkia ihmisiä kaikkialla maailmassa. Toimia tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan sekä valtioilta, kansalaisilta, järjestöiltä että yrityksiltä. Agenda2030 tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteiskunnallisia muutoksia kaikissa maissa, myös Suomessa.

Mitä SOSTE tekee kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi?

SOSTE on mukana kestävän kehityksen seurantaryhmässä ja järjestöjen Agenda2030 ryhmässä. SOSTE on ollut mukana kehittämässä kestävän kehityksen seurantajärjestelmää. SOSTE on pitkään edistänyt köyhyyden poistamisen, eriarvoisuuden vähentämisen hyvän terveyden, ja hyvän koulutuksen tavoitteita. Asiantuntijamme kokosivat jäsenjärjestöiltämme näkemyksiä näiden tavoitteiden toteutumisesta Kansalais- ja työmarkkinajärjestöjen arviointiin kestävän kehityksen tavoitteiden edistymisestä.

Köyhyyden poistamisen, eriarvoisuuden vähentämisen ja terveyden edistämisen tavoitteiden suhteen järjestöjen arvion mukaan edetty kielteiseen suuntaan Suomessa. Muun muassa köyhyyden poistamisen tavoitteen kannalta kielteistä kehitystä on se, että 2016–2019 indeksileikkaukset ja -jäädytykset heikensivät ensisijaisia perusturvaetuuksia ja siirsivät ihmisiä toimeentulotuen varaan.

Nykyään SOSTE toimii ekologisen kestävyyden edistämiseksi. Järjestöjen arvion mukaan Suomella on parantamisen varaa myös ilmastotoimen vahvistamisen, ekosysteemien ja luonnonmonimuorisuuden suojelun ja kestävän kulutuksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Ekologisen kestävyyden tavoitteet ovat tärkeitä myös sosiaali- ja terveysalan näkökulmasta, koska ihmisten hyvinvointi on riippuvainen ilmaston lämpenemisen rajoittamisesta ja luonnonjärjestelmien säilymisestä. Ekologinen kestävyys muodostaa perustan, jonka täytyy olla kunnossa, jotta terveyden edistämistä, köyhyyden poistamista, ja hyvää koulutusta voidaan pidemmän päälle edistää.

Kuvassa listatt 17 kestävän kehityksen tavoitetta

Kestävän kehityksen tavoitteet. Katso lisätietoa kestävän kehityksen tavoitteista sisällöstä YK-liiton sivuilta.

Katso kestävän kehityksen selonteko eduskunnalle 8. lokakuuta 2020.